tlačítko1 tlačítko2 tlačítko3 tlačítko4 tlačítko5 tlačítko6

Vyhlášení ředitelského volna

Vyhlášení ředitelského volna,
ve smyslu § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,


vyhlašuji na pondělí 30. 4. 2018 a na pondělí 7. 5. 2018
dva dny ředitelského volna pro žáky školy


ze závažných organizačních a technických důvodů.

PaedDr. Irena Jarešová, ř. š.

Vyhlášení

Vážení zákonní zástupci,
v době ředitelského volna pro žáky školy ve dnech 30. 4. a 7. 5. 2018 nebude zajišťován provoz školní družiny z důvodu malého počtu přihlášených žáků.
PaedDr. Irena Jarešová

Pracovní místo

Od 1.9.2018 pro školní rok 2018/2019 přijmeme:

- kvalifikovaného pedagoga I. stupně ZŠ
- kvalifikovaného pedagoga pro výuku Aj na I. a II. stupni ZŠ
- kvalifikovaného pedagoga na pozici asistenta pedagoga
- kvalifikovaného pedagoga do školní družiny

V případě zájmu o tuto pozici kontaktujte ředitelku školy na tel.: 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Informace pro z. z. budoucích prvňáků

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání


20. 03., 16:30 hod – Schůzka pro z. z. předškoláků = před zápisy do 1. roč., budova TGM
22. 03., 7:45 – 11:25 hod – Den otevřených dveří (obě budovy školy)

03. 04., 13:30 – 17:00 hod - Zápis dětí do 1. ročníků
04. 04., 13:30 – 15:00 hod - Zápis dětí do 1. ročníků
10. 04., od 13:00 hod – Dodatečný zápis dětí do 1. ročníků

Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (ŠZ), v platném znění, informuje o možnosti odkladu povinné školní docházky - písemná žádost zákonného zástupce musí být doložena doporučením odborného lékaře a školského poradenského zařízení a podána nejpozději do 30. 4. 2018.
Pokud bude podle ustanovení § 37 odst. 4 ŠZ o odkladu rozhodnuto, informuje ředitelka školy zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění (= pravidelná denní docházka dítěte do mateřské školy / individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy / vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a ŠZ / vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a ŠZ) a doporučuje vzdělávání dítěte v přípravné třídě Základní školy Komenského 1534 Lysá nad Labem, nebo v posledním ročníku mateřské školy.


16. 05., 15:30 hod – Školička pro budoucí prvňáčky, budova TGM
06. 06., 15:30 hod – Školička pro budoucí prvňáčky, budova TGM
13. 06., 16:00 hod – Schůzka pro z. z. budoucích prvňáčků


Projekt „Školička“

Pozvánka na zápis se lvem Bedříškem

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019

Kritéria zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Školní zralost a připravenost


Informační leták školy

Jak se žije v naší škole - I. stupeň

Jak se žije v naší škole - II. stupeň

Informace pro zákonné zástupce - duben 2018

Vážení zákonní zástupci,
v době ředitelského volna pro žáky školy ve dnech 30. 4. a 7. 5. 2018 nebude zajišťován provoz školní družiny z důvodu malého počtu přihlášených žáků.
PaedDr. Irena Jarešová

Duben - červen - Plavecký výcvik 4. a 5. ročníků – Městský bazén v Čelákovicích;
termíny: 03. 04., 04. 04., 10. 04., 11. 04., 17. 04., 18. 04., 24. 04.

Kroužky Sportovní hry pro 1. - 2. roč. a Sportovní hry pro 3. - 5. roč., které vede pan učitel Jan Papáček,
se do 15. 5. 2018 nekonají.


03. 04., 13:00 hod - Filmové představení, školní družina
03. 04., 13:30 – 17:00 hod - Zápis dětí do 1. ročníků
04. 04., 13:30 – 15:00 hod - Zápis dětí do 1. ročníků

04. 04. - Fyzikální olympiáda - okresní kolo, gymnázium Nymburk
05. 04. - Laser game - školní liga, Praha, vybraní žáci 9.A, 9.C
06. 04. - Sudoku, Poděbrady, vybraní žáci
10. 04. - Vzpomínka na E. Zátopka – pouze pro ZŠ BH Lysá nad Labem
10. 04., od 13:00 hod – Dodatečný zápis dětí do 1. ročníků
11. 04. - Dopravní hřiště Nymburk, 4.C
13. 04., 9:00 hod, 10:30 hod – Představení ZUŠ „Inspekce vodníků v Čechách“, I. stupeň
16. 04. - Dopravní hřiště Nymburk, 4.B
17. 04. - Vzpomínka na E. Zátopka - i pro ostatní školy
18. 04. - Příběhy včelích medvídků, Horní Počernice, 2.A,B
19. 04. - Dopravní hřiště Nymburk, 4.A
19. 04. - Divadelní představení Mauglí, Divadlo Gong Praha, 3.A
19. 04. - Exkurze Osvětim, 9. ročníky – přihlášení zájemci
19. 04. - Štafetový pohár Lysá nad Labem, vybraní žáci I. stupně
24. 04. – Výstava „Mumie světa“ - výstaviště Praha, 6.A,B,C
25. 04. - Divadlo Gong Praha, „Elektrický Emil“, 8.A, 9.C
25. 04. - Pohár rozhlasu Nymburk, atletika, 6., 7. ročníky
25. 04., 15:15 hod – Čtvrtletní pg rada
25. 04., 17:00 – 19:00 hod – Konzultace o prospěchu a chování žáků
25. 04., 16:30 hod - Třídní schůzka pro zákonné zástupce žáků třídy 6.C
26. 04.
– Konverzační soutěž v AJ
26. 04. - Pohár rozhlasu Nymburk, atletika, 8., 9. ročníky
26. 04. - Oblastní kolo "Bücherwurm" - soutěž v předčítání německé literatury, Divadlo29, Pardubice
27. 04. – Černé divadlo Praha, 4.A
30. 04. – Ředitelské volno pro žáky školy


Jak na učení bez mučení - Studijní centrum BASIC Nymburk

Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince


Bezpečný internet, Listina dětských práv na internetu

Netiketa


Zábavná interaktivní cvičení

Škola češtiny pro cizince

MPP

Preventivní program: „Kamarádi online“

Preventivní beseda (aktuální téma – online závislosti) s prezentací, doplněná o praktickou část, přehled hlavních rizik na internetu a v online prostředí, problematika nadměrného používání internetu, mobilu apod., riziková prostředí, řada rad a nápadů, jak omezit čas trávený na internetu

Termín: 27. 3. 2018
Lektor: RNDr. Bc. Ludvík Hanák, MBA – pedagog, lektor, odborník na prevenci hazardu


Preventivní program: „Hazard kolem nás“

Preventivní beseda pro žáky 2. stupně základních školo věnovaná tématice – hazard, gambling, hraní a sázení, závislé chování. 90 minutová beseda s prezentací doplněná o praktickou část – pracovní listy, skutečné životní příběhy hráčů, gamblerů, závěrečná diskuze s dotazy (hazard, patologické hráčství, jeho rozvoj a nebezpečí, ohrožené skupiny lidí, hazard a zdraví, mezilidské vztahy, prevence hráčství, spouštěče hazardu, hazard a finance..)

Termín: 28. 3. 2018


Preventivní program: „Rizika online“

90 minutová beseda s prezentací doplněná o skutečné rizikové situace z prostředí internetu a jeho aplikací, praktické rady a informace pro zvýšení bezpečnosti v online prostředích, preventivní opatření (soukromí na online sociálních sítích, navazování kontaktů online, kyberšikana, rizika online komunit, právní minimum užívání internetu).

Termín: 27. 3. 2018, 28. 3. 2018

HRAVĚ O PREVENCI

V měsíci únoru proběhnou pro žáky 7. - 9. ročníků programy HRAVĚ O PREVENCI, zaměřující se na tyto rizikové jevy:
- Spektrum poruch příjmu potravy
- Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování
- Sexuální rizikové chování

Program je založen na vizi ucelené péče v oblasti prevence rizikového chování. Cíle programu – přecházení a zmírnění následků rizikové chování, podpora zdravého způsobu života, podpora utváření zdravého kolektivu v rámci jednotlivých tříd, podpora kooperace a třídní sounáležitosti.

Program vedou lektorky ze Zdravotního ústavu v Ústí n. L. Dlouhodobý program primární prevence HRAVĚ O PREVENCI je interaktivní, neorientuje se pouze na úroveň informací, ale na kvalitu postojů a změnu chování. Využívá různých forem práce a aktivačních prvků – práce ve skupině, diskuze, dramatické, aktivační a pohybové techniky. Po všech aktivitách obvykle následuje reflexe.

Informace o přijímacím řízení na SŠ

Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Informace k přijímacím řízení na SŠ

Prezentační výstavy středních škol

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky


MŠMT - Termíny přijímacích zkoušek

MŠMT - přijímací zkoušky uchazečů se SVP

MŠMT - Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí

MŠMT - Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
Ocenění společnosti Scio