tlačítko1 tlačítko2 tlačítko3 tlačítko4 tlačítko5 tlačítko6

Informace pro zákonné zástupce - únor 2018

Provoz školní družiny v době pololetních prázdnin dne 2. 2. 2018 a jarních prázdnin od 12. 2. 2018 do 16. 2. 2018 nebude zajišťován z důvodu nízkého počtu přihlášených žáků.


02. 02. - Jednodenní pololetní prázdniny
09. 02. - MPP, státní zdravotní ústav Ústí nad Labem, program "Hravě o prevenci", 7. - 9. ročník
12. 02. – 18. 02. - Jarní prázdniny
19. 02., 8:00 hod - TPCA Kolín, exkurze, 9.A, 9.B
20. 02. - Okresní kolo zeměpisné olympiády, Nymburk
21. 02., 9:30 hod - TPCA Kolín, exkurze, 9.C, 8.B
21. 02., 9:45 hod - Návštěva předškoláků z MŠ Pampeliška na I. stupni
21. 02. – Volba povolání – „Řemesla živě“, Praha, 8.A
21. 02., 13:00 - 14:00 hod - Masopustní karneval, 2. oddělení ŠD
22. 02., 9:25 hod - Taneční v tělocvičně školy - nábor, 9. ročníky
22. 02., 10:30 hod - Výstaviště Lysá n. L. „Řemesla 2018“; vybraní žáci - 9. roč.
22. 02., 13:30 - 15:00 hod - Masopustní karneval, 3. oddělení ŠD
23. 02., 11:25 hod - Výstaviště Lysá n. L. „Řemesla 2018“; vybraní žáci - 8. roč.
26. 02. – Návštěva předškoláků z MŠ Čtyřlístek na I. stupni
26. 02. – MPP – SANANIM z.ú., program „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“ – 7.A, 5.VH
27. 02., 14:00 hod - Školní kolo olympiády v RJ
27. 02. – MPP – SANANIM z.ú., program „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“ – 7.C, 5.VH
28. 02. - Divadlo Gong Praha, Romeo a Julie, 7.A,B,C

Testování KALIBRO 2017/2018 – 5. roč. – vyplnění formulářů Čj, Ma, Aj do 23. 2. 2018

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019

Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince


Bezpečný internet, Listina dětských práv na internetu

Netiketa


Zábavná interaktivní cvičení

Škola češtiny pro cizince

HRAVĚ O PREVENCI

V měsíci únoru proběhnou pro žáky 7. - 9. ročníků programy HRAVĚ O PREVENCI, zaměřující se na tyto rizikové jevy:
- Spektrum poruch příjmu potravy
- Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování
- Sexuální rizikové chování

Program je založen na vizi ucelené péče v oblasti prevence rizikového chování. Cíle programu – přecházení a zmírnění následků rizikové chování, podpora zdravého způsobu života, podpora utváření zdravého kolektivu v rámci jednotlivých tříd, podpora kooperace a třídní sounáležitosti.

Program vedou lektorky ze Zdravotního ústavu v Ústí n. L. Dlouhodobý program primární prevence HRAVĚ O PREVENCI je interaktivní, neorientuje se pouze na úroveň informací, ale na kvalitu postojů a změnu chování. Využívá různých forem práce a aktivačních prvků – práce ve skupině, diskuze, dramatické, aktivační a pohybové techniky. Po všech aktivitách obvykle následuje reflexe.

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
Ocenění společnosti Scio