tlačítko1 tlačítko2 tlačítko3 tlačítko4 tlačítko5 tlačítko6

Pracovní místo

Od školního roku 2016/2017 přijmeme:

- kvalifikované pedagogy II. stupně - plný úvazek (Čj, Nj, D, Ov, Pc)
- kvalifikovaného školního psychologa
- kvalifikovaného asistenta pedagoga - částečný úvazek


V případě zájmu o tuto pozici kontaktujte ředitelku školy na tel.: 601 367 903, nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Informace pro rodiče - květen 2016

Vážení rodiče,
v současné době je možné podávat písemnou přihlášku (žádost o přijetí) do školní družiny pro školní rok 2016/2017. Žádáme vás o odevzdávání přihlášek ideálně do 30. 4. 2016, a to z důvodu zjišťování počtu oddělení ŠD v příštím školním roce. Pokud jste neobdrželi přihlášku prostřednictvím svých dětí, je přístupná taktéž v záložce Družina, Žádost pro přijetí dítěte do školní družiny. Děkujeme za pochopení.
PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy


02. 05. – 06. 05.2. etapa dopravní hry „Oblékáme hada Edu“, 1. – 4. ročníky
02. 05. – 16. 05.Dotazníkové šetření pro z. z. a žáky 5. – 9. ročníků
02. 05. – „Otevřené hodiny“ ve IV.A
02. 05. a 03. 05. – MPP - 1. stupeň „Vandalismus“, divadelní představení v tělocvičně školy
03. 05. - Exkurze ZOO Liberec, 5.A, 5.B
03. 05. - Komentovaná exkurze - Petřín Praha (přesunuto z 28. 4.), 6.B, 7.A
04. 05. – Návštěva žáků ze ZŠ v Litoli na naší škole – budoucí žáci 6. ročníků
05. 05. - Mc Donald´s Cup 2016, okrsková kola
06. 05. – Pythagoriáda, Poděbrady
09. 05., 12:45 – 17:00 hod - ZOO Chleby, 7. a 8. oddělení ŠD
09.05., 14:00 - 16:00 hod - Pozorování přechodu Merkuru přes Slunce dalekohledy, akce hvězdářského kroužku ZŠ BH pro žáky školy i jejich rodiče; akce se bude konat jen za jasné oblohy!

09. 05. – 11. 5. – Školní výlet Sedmihorky, 9.B
10. 05., 9:00 – 10:00 hod – Neotesánek – slušné chování, Městská knihovna, 3.A
11. 05. – Školička pro budoucí prvňáky
12. 05. - Mc Donald´s Cup 2016, okresní kolo v Lysé nad Labem
13. 05.Exkurze - prohlídka areálu Osvětim I (s průvodcem), přihlášení žáci, více info na www v sekci Ke stažení
13. 05. - Knižní veletrh, beseda s autory, Výstaviště Lysá nad Labem, 7.A
13. 05. - Divadlo Věž, tělocvična BH, 1., 2., 3. ročníky
16. 05. – IPS Nymburk, 8.C
17. 05. - Mobilní planetárium, 1. a 2. ročníky, v tělocvičně BH
17. 05., 14:00 hod - Žába mastičkářka, divadelní představení v ŠD
17. 05. – IPS Nymburk, 8.A
17. 05. – Pohár rozhlasu v Nymburce, mladší žáci
18. 05. – Pohár rozhlasu v Nymburce, starší žáci
18. 05. – IPS Nymburk, 8.B
18. 05. - 21. 05. - Školní výlet Mšeno, 9.A
19. 05. - Exkurze Letiště V. Havla Praha, 2.A, 2.B
20. 05., 9:45 hod – Vystoupení mažoretek v Sadské
20. 05. - Poděbrady - školní výlet, 5. ročníky
24. 05. – Komentovaná exkurze – zámek Loučeň, 6.B, 7.A
24. 05. - Baletní představení ZUŠ, Kino Lysá n. L., 5.B, 6.A, 8.A,B
25. 05. - Exkurze na statek, 1.A
25. 05. - Baletní představení ZUŠ, Kino Lysá n. L., 7.A,B, 9.A
25. 05., odpoledne - Vystoupení v Domově důchodců, 3.B
25. 05. - Exkurze Národní památník Terezín, 9.B
26. 05., 9:00 hod – představení ZUŠ „Dvanáct“, kino Lysá nad Labem, 1., 2., 3. ročníky
27. 05. - Exkurze - Technické muzeum Praha, 6.A, 8.B
27. 05. - Exkurze Národní památník Terezín, 9.A
30. 05. - Exkurze – „Stará Praha“ s výkladem, 4.A,B
30. 05. - Projekt "Svatba", 7.C, 7.B
31. 05. - Zlatý slavíček, 1. - 4. roč.
31. 05., 13:30 hod - Canisterapie – venkovní program ŠD

Na zapomenuté věci (zejména oblečení a obuv) v naší tělocvičně se doptávejte u paní uklizeček na budově BH.

Oblékáme hada Edu - jaro 2016

Poděkování žákům za reprezentaci školy na Poháru rozhlasu

Blahopřejeme mažoretkám k skvělému umístění v soutěži

Letní tábory s výukou anglického jazyka

Jak se žije v naší škole

Informace o přijímacím řízení na SŠ

Informace ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2015/2016

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků


Oznámení o přijetí dětí k základnímu vzdělávání - šk. rok 2016/2017


05. 01. (úterý), 16:30 hod – Setkání pro rodiče budoucích prvňáčků v MC Parníček, „Beseda o metodách výuky na ZŠ v Lysé n. L.“, L. Kremlíková
12. 01. (úterý), 16:00 hod Setkání s rodiči budoucích prvňáčků, ZŠ B. Hrozného – budova TGM, budova I. stupně, Školní náměstí 1318, Lysá n. L.
14. 01. (čtvrtek), 7:45 – 11:25 hodDen otevřených dveří
02. 02. (úterý), 13:30 – 17:00 hodZápis dětí do 1. ročníků
03. 02. (středa), 13:30 – 15:00 hodZápis dětí do 1. ročníků
10. 02. (středa), 13:00 – 15:00 hod – Dodatečný zápis dětí do 1. ročníků
16. 03. (středa) - "Školička pro budoucí prvňáky"
06. 04. (středa) - "Školička pro budoucí prvňáky"
11. 05. (středa) - "Školička pro budoucí prvňáky"
08. 06. (středa) - "Školička pro budoucí prvňáky"
15. 06., 17:00 hod - Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Ředitelka školy v souladu s § 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, informuje o možnosti odkladu povinné školní docházky, který je nutno doložit doporučením odborného lékaře a pedagogicko-psychologické poradny co nejdříve, ale nejdéle do 31.5.2016. Pokud bude podle odst. 4 výše zmíněného zákona o odkladu rozhodnuto, doporučuje vzdělávání dítěte v přípravné třídě Základní školy Komenského 1534 Lysá nad Labem, nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělání vyrovná vývoj dítěte.

Kritéria zápisu do 1. ročníku
Podrobné informace k zápisu
Propagační leták školy

Žádost zákonného zástupce o přijetí (dle § 36, odstavce 4 a 5 školského zákona)
Žádost zákonného zástupce o odklad ( dle § 37 školského zákona)
Žádost pro přijetí dítěte do školní družiny

Projekt "Školička pro budoucí prvňáky"

Stravovací komise Rady města Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem usnesením RM č. 732 ze dne 29. 9. 2015 zřídilo Stravovací komisi Rady města Lysá nad Labem.

Členy komise za naši školu jsou Mgr. Iva Pospíchalová, Mgr. Petra Kubalová.

Pro nově vzniklou stravovací komisi je vytvořen email kst@mestolysa.cz. Emailová adresa funguje jako distribuční seznam. Po odeslání zprávy na kst@mestolysa.cz se zpráva automaticky rozešle všem členům komise.

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Zdravé svačinky v naší škole (v budově TGM i BH)

Aktuální informace:
Od 4.1.2016 nebude prodej svačin na naší škole realizován.

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Školní družina

Upozorňujeme rodiče, že v době vedlejších prázdnin (podzimních, vánočních, pololetních, jarních a velikonočních) musí 14 dní předem oznámit, zda bude jejich dítě do školní družiny docházet. Při malém zájmu (9 žáků a méně) bude školní družina uzavřena.
Písemnou přihlášku odevzdejte vedoucí vychovatelce.

Naše škola je Referenční školou

Ve spolupráci firem Dosli, Microsoft a ASUS vznikla na Základní škole B. Hrozného v Lysé nad Labem referenční třída ASUS Edu Class. Třída 2.A pod vedením paní učitelky Lenky Kremlíkové získala začátkem června 14 tabletů ASUS VivoTab Note 8 a učitelský tablet ASUS Transformer Book T100. Tablety jsou vybaveny operačním systémem Windows 8.1 a jejich zapojení do výuky podporuje systém EduBase.

Referenční školy Vzděláváme pro budoucnost

Referenční škola ASUS Edu Class

Referenční školy Vzděláváme pro budoucnost oslavily první narozeniny

EduBase - novinky

Vzděláváme pro budoucnost

Školáci dostali tablety, matiku se učí s flétnou a v pohybu. A baví je

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
Ocenění společnosti Scio