tlačítko1 tlačítko2 tlačítko3 tlačítko4 tlačítko5 tlačítko6

Informace pro rodiče - září 2016

Vážení rodiče,
dovolte mi abych Vás touto cestou informovala o rozšíření našeho školního poradenského pracoviště o pozici speciálního pedagoga, kterou bude vykonávat Mgr. Šárka Špačková. O činnosti speciálního pedagoga budete mj. informováni na třídních schůzkách v září.
PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy


01. 09., 6:15 – 7:25 hod – Zahájení provozu školní družiny (ŠD)
01. 09., 7:45 hod – Zahájení školního roku ve 2. – 9. ročnících, ukončení „výuky“ po 1. – 2. VH, zajištění provozu ŠD
01. 09., 8:00 hod – Slavnostní zahájení školního roku v 1. ročnících
02. 09. – Výuka ve třídách dle rozvrhu; I. stupeň = ukončení výuky po 4. VH, zajištění provozu ŠD; II. stupeň = ukončení výuky po 5. VH
05. 09., 17:00 hod – Schůzka ve ŠD pro zákonné zástupce žáků přihlášených do ŠD
07. 09., 17:00 hod – Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. ročníků
14. 09., 17:00 hod – Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 2. – 9. ročníků

Informace pro rodiče - školní rok 2016/2017

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2016.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017.
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
První pololetí bude ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od 6. února 2017 do 12. února 2017.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Školní rok 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Předpokládané personální obsazení školy ve školním roce 2016/2017

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2016/17

Informační list pro rodiče - ŠD 2016/17

Propagační leták školy

Školní družina

Upozorňujeme rodiče, že v době vedlejších prázdnin (podzimních, vánočních, pololetních, jarních a velikonočních) musí 14 dní předem oznámit, zda bude jejich dítě do školní družiny docházet. Při malém zájmu (9 žáků a méně) bude školní družina uzavřena.
Písemnou přihlášku odevzdejte vedoucí vychovatelce.

Naše škola je Referenční školou

Ve spolupráci firem Dosli, Microsoft a ASUS vznikla na Základní škole B. Hrozného v Lysé nad Labem referenční třída ASUS Edu Class. Třída 2.A pod vedením paní učitelky Lenky Kremlíkové získala začátkem června 14 tabletů ASUS VivoTab Note 8 a učitelský tablet ASUS Transformer Book T100. Tablety jsou vybaveny operačním systémem Windows 8.1 a jejich zapojení do výuky podporuje systém EduBase.

Referenční školy Vzděláváme pro budoucnost

Referenční škola ASUS Edu Class

Referenční školy Vzděláváme pro budoucnost oslavily první narozeniny

EduBase - novinky

Vzděláváme pro budoucnost

Školáci dostali tablety, matiku se učí s flétnou a v pohybu. A baví je

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
Ocenění společnosti Scio