tlačítko1 tlačítko2 tlačítko3 tlačítko4 tlačítko5 tlačítko6

Informace o přijímacím řízení na SŠ

Informace k přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017

Informace pro rodiče - září 2016

Vážení rodiče,
dovolte mi abych Vás touto cestou informovala o rozšíření našeho školního poradenského pracoviště o pozici speciálního pedagoga, kterou bude vykonávat Mgr. Šárka Špačková. O činnosti speciálního pedagoga budete mj. informováni na třídních schůzkách v září.
PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy


01. 09., 6:15 – 7:25 hod – Zahájení provozu školní družiny (ŠD)
01. 09., 7:45 hod – Zahájení školního roku ve 2. – 9. ročnících, ukončení „výuky“ po 1. – 2. VH, zajištění provozu ŠD
01. 09., 8:00 hod – Slavnostní zahájení školního roku v 1. ročnících
05. 09., 17:00 hod – Schůzka ve ŠD pro zákonné zástupce žáků přihlášených do ŠD
07. 09., 17:00 hod – Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. ročníků
14. 09., 17:00 hod – Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 2. – 5. ročníků
14. 09., 17:30 hod – Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 6. – 9. ročníků
19. 09. - 23. 9. a 27. 9. - Projekt I. stupně Evropský den jazyků
20. 09. - KD Čelákovice – Hrajeme si s pohádkou, 2.A,B,C
21. 09. - "Machři roku 2016" a "Jarmark řemesel", Praha, 9.A,B,C
21. 09., 13:30 – 15:00 hod - Preventivní program Digitální stopa, 6.C
22. 09. - Akce v rámci adaptačního kurzu – Výlet na Říp, 5.B, 6.A,B,C
23. 09. - Výstaviště Lysá nad Labem, Kůň 2016 – mezinárodní výstava, 7.A, 7.B
23. 09. - "Gastrofestival", Výstaviště Lysá nad Labem, 8.C
27. 09. - Výstaviště Praha Holešovice, Podmořský svět - exkurze, 4.B, 7.A
Organizace školního roku 2016/2017

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2016.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017.
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
První pololetí bude ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od 6. února 2017 do 12. února 2017.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Školní rok 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2016/17

Informační list pro rodiče - ŠD 2016/17

Propagační leták školy

Zdravé svačinky

Vážení rodiče,
naše škola se v letošním školním roce zapojí do projektu Happysnack, který se zaměřuje na dodávku zdravých svačinek do škol a firem. Happysnack pod svou hlavičkou sdružuje dva dotační projekty Podpora spotřeby školního mléka a Ovoce a zelenina do škol doplněné o výrobky zdravé svačiny, splňující požadavky dle školského zákona.

Během prázdnin byl na každou budovu naší školy umístěn jeden chladící výdejní automat s nabídkou zdravých svačin. V nabídce automatu jsou například lisované ovocné šťávy či pyré, cereální tyčinky, lupínky a mléčné výrobky (včetně dotovaného mléka pro žáky školy).

Každý žák/žákyně školy obdrží plastovou kartu do školního automatu a letáček Happysnack s podrobnými instrukcemi. Karta sama o sobě má nulovou hodnotu, aktivace a vše ostatní probíhá až poté, co rodič nabije kartu libovolným obnosem. Je však pouze na uvážení rodičů, zda dítě bude nabídku automatu Happysnack využívat či nikoli.

Balíčky s produkty projektu Ovoce a zelenina do škol obdrží žáci I. stupně jedenkrát za 14 dní – nejsou součástí nabídky automatu.

Bližší informace najdete na www.happysnack.cz

Věříme, že uvítáte možnost zpestřit svačiny vašich dětí a také možnost ovlivňovat výběr výrobků z automatu, nastavit maximální denní limit pro nákup a další výhody, které automat Happysnack přináší.

Aktuální informace k projektu Happysnack

282/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na potraviny...

Otevřené hodiny Mgr. Lenky Kremlíkové

Vážené kolegyně, vážení kolegové a vážení rodiče,
vycházejíce z přetrvávajícího zájmu o metodu výuky matematiky podle prof. Milana Hejného jsme opět připravili nabídku návštěvy tzv. OTEVŘENÝCH HODIN, a to každou 1. středu v měsíci zaměřenou zejména na výuku matematiky.

Zájemci o účast v otevřených hodinách pod vedením Mgr. Lenky Kremlíkové se, prosíme, registrujte v sekretariátu školy, nebo na emailu: lenca.kreml@seznam.cz

Těšíme se na váš zájem a setkání.

Za základní školu PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Školní družina

Upozorňujeme rodiče, že v době vedlejších prázdnin (podzimních, vánočních, pololetních, jarních a velikonočních) musí 14 dní předem oznámit, zda bude jejich dítě do školní družiny docházet. Při malém zájmu (9 žáků a méně) bude školní družina uzavřena.
Písemnou přihlášku odevzdejte vedoucí vychovatelce.

Naše škola je Referenční školou

Ve spolupráci firem Dosli, Microsoft a ASUS vznikla na Základní škole B. Hrozného v Lysé nad Labem referenční třída ASUS Edu Class. Třída 2.A pod vedením paní učitelky Lenky Kremlíkové získala začátkem června 14 tabletů ASUS VivoTab Note 8 a učitelský tablet ASUS Transformer Book T100. Tablety jsou vybaveny operačním systémem Windows 8.1 a jejich zapojení do výuky podporuje systém EduBase.

Referenční školy Vzděláváme pro budoucnost

Referenční škola ASUS Edu Class

Referenční školy Vzděláváme pro budoucnost oslavily první narozeniny

EduBase - novinky

Vzděláváme pro budoucnost

Školáci dostali tablety, matiku se učí s flétnou a v pohybu. A baví je

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
Ocenění společnosti Scio