tlačítko1 tlačítko3

Vyhlášení ředitelského volna

Vyhlášení ředitelského volna,
ve smyslu § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,


vyhlašuji na čtvrtek 27. 6. a pátek 28. 6. 2019
dva dny ředitelského volna pro žáky školy


ze závažných organizačních a technických důvodů.

PaedDr. Irena Jarešová, ř. š.

Vyhlášení

Informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků


14. 05., 16:00 - 17:00 hod - Školička pro budoucí prvňáčky
28. 05., 16:00 - 17:00 hod - Školička pro budoucí prvňáčky
18. 06., 17:00 hod - Schůzka pro z. z. budoucích prvňáčků


Kritéria zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Školní zralost a připravenost


Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2019/20

Informační leták školy

Jak se žije v naší škole - I. stupeň

Jak se žije v naší škole - II. stupeň

VIDEO: Kroužek 3D tisku a robotiky

Informace pro zákonné zástupce - červen 2019

Vážení rodiče,
provoz školní družiny je na konci června zajišťován následovně:
středa 26. 06. (rozdávání vysvědčení) - 08:30 – 17:00 hod
čtvrtek 27. 06. (ředitelské volno) - 06:15 – 15:00 hod
pátek 28. 06. (ředitelské volno) - provoz není zajišťován z důvodu malého počtu přihlášených žáků

Andrea Grymová, vedoucí vychovatelka


03. 06., 13:30 - 15:00 hod - Den dětí v ŠD, hřiště JAK Lysá n. L.; hřiště nebude pro Tv k dispozici
03. 06. - Laser game, kino CČM Praha, 7.A
03. 06. - 07. 06. - ŠvP: Penzion Sokol, Paseky nad Jizerou 270, Paseky nad Jizerou, 3.A, 4.B
04. 06., 10:00 hod - Dramatická úrodička, lit. dram. obor ZUŠ, společenská výchova, kino Lysá nad Labem, 6.B, 6.C
04. 06. - Mimořádné konzultace pro pozvané z. z.
04. 06. - Exkurze MěÚ a Městská policie Lysá nad Labem, 6.B (přesunuto z 28. 05.)
04. 06. - Beseda se spisovatelkou S. Okurkovou, 9. ročníky, knihovna Lysá n. L.
04. 06., odpoledne - Přírodovědná vycházka ŠD do Milovic, V., VII. odd.
06. 06. - Expo Letňany, Veletrh vědy, 6.C
06. 06. - Puškinův památník, Praha, 9.A - skupina žáků Rj
06. 06., 12:30 - 15:00 hod - Přírodovědná vycházka, ŠD 1.A, 1.B
06. 06., 16:00 hod - Spaní ve škole (dívky z keramického kroužku)
07. 06. - Expo Letňany, Veletrh vědy, 8.A
07. 06., od 11:30 hod - Výlet vlakem s přírodovědnou procházkou, Milovice, ŠD tříd 2.A, 2.B, 5.A
07. 06. - Školní výlet, zámek Loučeň, 4.A., 4.C
07. 06., 12:30 - 16:30 hod - Přírodovědná vycházka Milovice, VII. odd. ŠD
09. 06. - 11. 06. - Školní výlet Zbraslavice, 9.B
10. 06. - Mirákulum Milovice, 7.A
10. 06., 9:30 hod - Návštěva žáků ze ZŠ Litol
10. 06. - 14. 06. - ŠvP: Hotel Zemská brána v Bartošovicích, V.A, I.A
10. 06. - IQ Landia Liberec, 6.C, 7.C
11. 06. , 10:00 – 11:25 hod – Městská knihovna, 1.B
12. 06. - IQ Landia Liberec, 6.A, 6.B
12. 06. - Muzeum BH Lysá nad Labem, 1.B
13. 06., 10:00 - 11:25 hod - Výstaviště Lysá nad Labem, 1.B
13. 06. - 16. 06. - Senior handicap, Výstaviště Lysá nad Labem; žáci „šachisti“ budou z. z. omluveni v ŽK
14. 06., 10:00 hod - Exkurze na MěÚ Lysá nad Labem, 1.B
14. 06. - 15. 06. - Spaní ve škole, 5.B
14. 06. - 16. 06. - Mistrovství ČR mladších žáků v šachu, Třešť (u Jihlavy); žáci „šachisti“ budou z. z. omluveni v ŽK
17. 06. - Cyklovýlet, 7.A
17. 06. - Školní výlet Poděbrady, 1.B
17. 06. - Stonožkové hnutí, ZOO Praha, 6.C
17. 06. - Dům ruské kultury Praha, exkurze, skupina RJ 6.A, 7.C
18. 06. - Projekt „Den v terénu“ - I. stupeň
18. 06., 14:15 hod - Závěrečná pg rada
18. 06., 17:00 hod - Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
19. 06. - Projekt „Den v terénu“ - II. stupeň
19. 06. - Výlet Poděbrady, vycházka Polabím, 5.C
20. 06. - Pasování čtenářů, Městská knihovna Lysá nad Labem, 1.A, 1.B
20. 06. - Výlet do Poděbrad, 2.B
20. 06. - Spaní ve škole, 8.B
20. 06. - Pěší výlet Milovice, návrat vlakem, 4.A
21. 06., 08:30 a 09:50 hod - Pohádka „O staré bambitce“, představení dramatického kroužku pro I. stupeň
24. 06. - Spaní ve škole, 6.C
24. 06. - Turisticko poznávací výlet, Benátecká Vrutice, 5.B
24. 06. - Cyklovýlet, 8.A
24. 06. - Cyklovýlet, 6.B
24. 06. - Cyklovýlet, 9.B
24. 06. - Vycházka do okolí školy, 9.A
24. 06. - Mirakulum Milovice, 6.A
24. 06. - Spaní ve škol, 2.B
25. 06. - Cyklovýlet, 6.A
25. 06. - Sportovní dopoledne, výzdoba Evangelického kostela ke slavnostnímu předávání vysvědčení, 9.A
25. 06. - Botanicus, Ostrá, 6.C
25. 06. - Cyklovýlet, 7.B
26. 06. - Rozdávání vysvědčení žákům školy
26. 06., od 09:00 hod - Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. roč., kaple Evangelického kostela Lysá nad Labem
27. 06. a 28. 06. - Ředitelské volno pro žáky školyLyská mládež bojovala na Mistrovství republiky v šachu


Termíny výuky plavání v 4. a 5. roč.


Informace o zpracování osobních údajů

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2018/19

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2019/20

Jak na učení bez mučení - Studijní centrum BASIC Nymburk

Sociální poradenství ve vzdělávání - pro rodiče cizince


Bezpečný internet, Listina dětských práv na internetu

Netiketa


Zábavná interaktivní cvičení

Škola češtiny pro cizinceZdravé svačinky Happysnack

Aktuální letáček Happy Snack

Informace o přijímacím řízení na SŠ

Jak postupovat v případě přijetí či nepřijetí na střední školu

MŠMT - Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2019/2020


Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání s účinností dnem 1.11.2018

Informační systém - "Kam na školu..."

 

Škola je zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání Nakladatelství FRAUS Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
logo OPVK
logo OPVK
logo OP VVV