KONTAKTY

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12. okres Nymburk
Náměstí B. Hrozného 12
289 22 Lysá nad Labem
IČO: 61632171
Datová schránka: taemjk2

TELEFON:

325 551 302 (I. stupeň, zástupce ředitele pro I. stupeň, ekonomka)
325 553 940 (I. stupeň, sborovna)
325 551 088 (II. stupeň, ředitelství, sekretariát, zástupce ředitele pro II. stupeň )
720 624 564 (II. stupeň, sborovna)

E-MAIL:

info@zsbhrozneho.cz

Úřední hodiny o hlavních prázdninách:

Každé pondělí od 8:00 do 11:30 hod. v budově na náměstí Bedřicha Hrozného 12.
Telefon sekretariát: 325 551 088


ÚŘEDNÍ HODINY BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU:

Platí pro úřední hodiny v kanceláři školy, osobní schůzku s ředitelem školy je vhodné domluvit předem telefonicky, nebo mailem.
Pondělí - čtvrtek 7:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 13:00

ŠKOLSKÁ RADA:

Zástupci rodičů:
Šimonková Jiřina
Freibergová Eva
Zástupci města:
Bodnárová Věra
Balík Ota
Zástupci školy:
Pokorný Petr e-mail
Zenklová Petra e-mail

ŘEDITEL ŠKOLY:

PaedDr. Jarešová Irena e-mail tel. 325 514 615, 601 367 903

ZÁSTUPCI ŘEDITELE ŠKOLY:

I. stupeň - PaedDr. Jílková Jana e-mail tel.: 724 387 332
II. stupeň - Ing. Strnadová Pavla e-mail tel.: 325 551 088

VÝCHOVNÍ PORADCI:

I. stupeň - PaedDr. Jarešová Irena e-mail tel.: 601 367 903
II. stupeň - Mgr. Tovarová Jana e-mail tel.: 775 190 607

SPECIÁLNÍ PEDAGOG:

Mgr. Špačková Šárka e-mail tel.: 606 857 424

METODICI PRIMÁRNÍ PREVENCE:

Mgr. Tovarová Jana e-mail tel.: 775 190 607

KOORDINÁTOR ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY:

Ing. Strnadová Pavla e-mail tel.: 325 551 088

Učitelé školní rok 2018/2019

Třídní učitelé I. stupeň

1.A - Mgr. Kuželová Petra e-mail, as. pedagoga Ptáčníková Soňa

1.B - Mgr. Salačová Karolína e-mail, as. pedagoga Bc. Čermáková Lucie

2.A - Mgr. Špringrová Kateřina e-mail

2.B - Mgr. Hadáčková Naďa; zastupuje Haizlerová Jana e-mail, as. pedagoga Maršíková Renata

3.A - Mgr. Senohrábková Milada e-mail, as. pedagoga Ujková Dominika

3.B - Mgr. Kindlová Věra e-mail, as. pedagoga Pabyšková Kristýna

4.A - Mgr. Mrázová Miluše e-mail, as. pedagoga Krulišová Lucie

4.B - Bc. Pražáková Dana e-mail, as. pedagoga Brynychová Hana, Bc. Obstová Jitka

4.C - Pítová Jana e-mail

5.A - Mgr. Vostruhová Markéta e-mail, as. pedagoga Valášková Jana

5.B - Bc. Pokorný Petr e-mail

5.C - Šturm Ondřej e-mail, as. pedagoga Bc. Otčenášková Pavla

Ostatní učitelé I. stupeň

Hejbalová Gabriela e-mail
Sovová Yveta e-mail
Mgr. Prknová Michaela e-mail

Školní družina

Vedoucí vychovatelka - Grymová Andrea e-mail
Vychovatelky - Bc. Čermáková Lucie, Macková Marie, Pabyšková Kristýna, Bc. Otčenášková Pavla, Solusová Miloslava, Valášková Jana

Třídní učitelé II. stupeň

6.A - Mgr. Smejkalová Martina e-mail

6.B - Mgr. Gruhnová Olga e-mail, as. pedagoga Bc. Obstová Věra Jitka

6.C - Mgr. Tovarová Jana e-mail, as. pedagoga Mgr. Franková Ilona

7.A - Mgr. Tomášová Jitka e-mail, as. pedagoga Matoušková Iveta

7.B - Mgr. Papáček Jan e-mail , as. pedagoga Mgr. Anderšová Taťána

7.C - Mgr. Bäumelt Petr e-mail

8.A - Mgr. Soumar Jaroslav e-mail, as. pedagoga Solusová Miloslava

8.B - Mgr. Zenklová Petra e-mail, as. pedagoga Macková Marie

8.C - Mgr. Špringr Pavel e-mail, as. pedagoga Světlá Volfová Jana DiS.

9.A - Mgr. Kubalová Petra e-mail, as. pedagoga Hrušková Kateřina

9.B - Mgr. Krausová Jana e-mail

Ostatní učitelé II. stupeň

Mgr. Anderšová Taťána e-mail
Ing. Burcalová Helena e-mail
Mgr. Korityák Stanislav e-mail
Kubalová Tereza e-mail
Bc. Pokorný Petr e-mail
Mgr. Poborská Eva e-mail
Rašín Ondřej e-mail
Ing. Sedlářová Blažena CSc. e-mail
Mgr. Vostrovský Jiří e-mail

Maily učitelům, je možno také zaslat prostřednictvím adresy info@zsbhrozneho.cz a budou jim přeposlány. Do předmětu mailové zprávy je pak vždy nutné uvést: Pro pana učitele/ paní učitelku X.Y.

INFORMATIK:

Šenkýř Vojtěch e-mail

Provozní zaměstnanci

EKONOMKA:

Havelková Irena e-mail

SEKRETÁŘKA:

Tomková Alice e-mail

ŠKOLNÍK:

Kalista Karel

UKLÍZEČKY:

Cerhová Milena, Kalistová Eva, Otrubová Romana, Studená Marie, Štolovská Milušemapa