Nepovinné předměty a zájmové útvary pro šk. rok 2017/2018


Anglický jazyk – nepovinný předmět

pondělí 1.A 12:30 - 13:15 jazyková učebna
úterý 1.B 12:30 - 13:15 jazyková učebna

vedoucí pí uč. Y. Sovová, 325 551 088

Sportovní hry – nepovinný předmět

čtvrtek
13:20 – 15:00
výuka bude probíhat v tělocvičně na budově JAK
vedoucí Mgr. P. Bäumelt, 325 551 088

Evangelické náboženství – nepovinný předmět

středa
15:15 – 16:00
výuka bude probíhat v učebně 204 na budově BH
vedoucí p. Mgr. E. Vejnar 775 109 485


I. stupeň


Sportovní hry 1. a 2. roč – zájmový útvar DDM Nymburk

čtvrtek
13:20 – 15:00
kroužek bude probíhat v tělocvičně na budově BH
vedoucí Bc. J. Papáček, 325 551 088
platba 600,-

Sportovní hry 3. až 5. roč – zájmový útvar DDM Nymburk

pátek (sudé týdny)
12:30 – 14:05
kroužek bude probíhat v tělocvičně na budově JAK
vedoucí Bc. J. Papáček, 325 551 088
platba 600,-

Hvězdářský kroužek 1.-4. ročník – zájmový útvar DDM Nymburk

úterý
13:15 – 14:00
kroužek bude probíhat v budově Masarykovy školy
vedoucí Mgr. J. Soumar, 325 551 088
platba 600,-


II. stupeň


3D tisk – zájmový útvar

středa
14:00 – 15:30
kroužek bude probíhat v budově BH, učebna 302
vedoucí V. Šenkýř, 325 551 088

Seminář z matematiky 9. ročník – zájmový útvar

středa
13:30 – 14:15
kroužek bude probíhat v budově BH
vedoucí Ing. B. Sedlářová CSc., 325 551 088

Seminář z matematiky 9. ročník– zájmový útvar

pondělí
13:30 – 14:15
kroužek bude probíhat v budově BH
vedoucí Mgr. J. Soumar, 325 551 088

Seminář z českého jazyka – zájmový útvar

čtvrtek
14:15 – 15:00
kroužek bude probíhat v budově BH, učebna 306
střídají se Mgr. O. Gruhnová, Mgr. J. Krausová, Mgr. P. Špringr, 325 551 088


Další výchovně vzdělávací a sportovní aktivity v prostorách školy


Keramika – zájmový útvar DDM Nymburk

pondělí 17:00 - 19:15
úterý 13:00 - 16:00
středa 13:00 - 18:00
čtvrtek 13:00 - 18:00
kroužek bude probíhat v keramické dílně na budově B. Hrozného
vedoucí pí E. Jelínková 776 115 134

Mažoretky – zájmový útvar DDM Nymburk

pondělí
15:00 – 17:00
kroužek bude probíhat v tělocvičně na budově BH
vedoucí Mgr. J. Tovarová, 325 551 088

Veselá věda - kroužky zábavných „skorovědeckých“ pokusů z chemie, fyziky a biologie – zájmový útvar

pro žáky z I. stupně ZŠ a pro žáky 6. ročníku II. stupně ZŠ .
Více informací na: www.veselaveda.cz
přihlašování na www.veselaveda.cz /kroužky/badatelský kroužek/přihlásit online
konkrétně https://registrace.veselaveda.cz/
konání od začátku října, Úterý, 12:55 - 13:55 hod, 14:00 – 15:00 hod, 15:15 – 16:15 hod;
1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí – 1 350 Kč