Nepovinné předměty a zájmové útvary pro šk. rok 2018/2019


Anglický jazyk 1. ročník – nepovinný předmět

úterý
12:30 - 13:15
vedoucí Mgr. K. Salačová, Mgr. P. Kuželová, 325 551 320

Základy křesťanského náboženství – nepovinný předmět

středa
15:15 – 16:00
výuka bude probíhat na evangelické faře
vedoucí Mgr. L. Pešout


I. stupeň


Sportovní hry 1. a 2. ročník – zájmový útvar DDM Nymburk

středa
13:30 – 15:00
kroužek bude probíhat v tělocvičně na budově BH
vedoucí Mgr. J. Papáček, 325 551 088

Sportovní hry 3. až 5. ročník – zájmový útvar DDM Nymburk

čtvrtek (liché týdny)
13:15 – 15:00
kroužek bude probíhat v tělocvičně na budově JAK
vedoucí Mgr. J. Papáček, 325 551 088


II. stupeň


Dramatický kroužek – zájmový útvar

čtvrtek (1x za 14 dní)
15:00 – 16:00
kroužek bude probíhat v budově BH, učebna č 114
vedoucí Mgr. P. Kubalová, 325 551 088

Kroužek florbalu – zájmový útvar

pondělí
kroužek bude probíhat v tělocvičně na budově JAK
15:00 – 16:00
vedoucí Mgr. P. Bäumelt, 325 551 088

Seminář z českého jazyka
- příprava k přijímacím zkouškám na SŠ – zájmový útvar

pondělí
14:00 – 14:45
kroužek bude probíhat v budově BH, učebna 208
střídají se Mgr. O. Gruhnová, Mgr. M. Smejkalová, 325 551 088

Seminář z matematiky
- příprava k přijímacím zkouškám na SŠ – zájmový útvar

středa
13:20 – 14:05
kroužek bude probíhat v budově BH, učebna 203
vedoucí Mgr. P. Bäumelt, 325 551 088

Astronomický kroužek 5.-9. ročník – zájmový útvar

čtvrtek
14:00 – 15:00
kroužek bude probíhat v budově BH, učebna 210
vedoucí Mgr. J. Soumar, 325 551 088

3D tisk – zájmový útvar

středa
14:00 – 15:30
kroužek bude probíhat v budově BH, učebna 302
střídají se V. Šenkýř, Mgr. J. Tomášová 325 551 088


Další výchovně vzdělávací a sportovní aktivity v prostorách školy


Veselá věda - kroužky zábavných „skorovědeckých“ pokusů z chemie, fyziky a biologie – zájmový útvar

pro žáky z I. stupně ZŠ a pro žáky 6. ročníku II. stupně ZŠ .
Více informací na: www.veselaveda.cz
přihlašování na www.veselaveda.cz /kroužky/badatelský kroužek/přihlásit online
konkrétně https://registrace.veselaveda.cz/
konání od 2. října, Úterý, 12:45 - 13:55 hod, 14:00 – 15:00 hod, 15:15 – 16:15 hod;
1x týdně v učebně TGM 206, 60 minut, 15 lekcí za pololetí

Šachový kroužek - pro žáky I. stupně

středa
14:00 – 15:30
kroužek bude probíhat v budově TGM, učebna 206
vedoucí B. Kolář

Keramika – zájmový útvar DDM Nymburk

pondělí 17:00 - 20:00 (keramika pro dospělé)
úterý 13:00 - 19:00
středa 13:00 - 18:00
čtvrtek 13:00 - 18:00
kroužek bude probíhat v keramické dílně na budově B. Hrozného
vedoucí pí E. Jelínková 776 115 134

Mažoretky – zájmový útvar DDM Nymburk

pondělí
15:00 – 17:00
kroužek bude probíhat v tělocvičně na budově BH
vedoucí Mgr. J. Tovarová, 325 551 088