Informace k zájmovým útvarům pro školní rok 2020/2021

Publikováno: 5. 8. 2020 Autor(ka): Irena Jarešová

Z důvodu krizových a mimořádných opatření v ČR se zájmové kroužky vedené externisty prozatím nekonají. Taktéž nelze realizovat kroužek, který vede pedagog školy, pokud nemůže být zachována homogenita skupiny žáků, a to dle aktuálních pokynů MŠMT.

 

Kroužky

Škola vždy v září předkládá zákonným zástupcům a žákům nabídku kroužků - dle projeveného zájmu jsou poté kroužky otevírány.

V letošním školním roce 2020/2021 však bude nabídka a realizace kroužků přizpůsobena současné mimořádné situaci. O situaci ohledně kroužků budete průběžně informováni.