Seminář z matematiky - příprava k přijímacím zkouškám na SŠ – zájmový útvar školy

Publikováno: 5. 8. 2020 Autor(ka): Irena Jarešová

Činnost kroužku je organizačně přizpůsobena krizovým a mimořádným opatřením v ČR.

V říjnu - listopadu 2020 byly semináře realizovány online formou.

Od 30. 11. 2020 lze kroužek, který je veden pedagogy školy, realizovat za podmínky dodržení homogenity skupiny žáků = žáci jedné třídy.