"Den otevřených dveří" a základní informace o škole

Publikováno: 19. 2. 2024 Autor(ka): Irena Jarešová

Milé děti, vážení rodiče,

srdečně Vás zveme 

dne 21. 3. 2024 (čtvrtek) od 15:00 hod do 17:30 hod na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

 

"Den otevřených dveří" a základní informace o škole

Nabízíme Vám:

 • klidné rodinné prostředí (samostatné budovy pro I. a pro II. stupeň)
 • ranní a odpolední družinu s kapacitou 180 míst
 • adaptační kurz „Školička“ pro předškoláky
 • celoškolní a třídní projekty, exkurze, výlety
 • interaktivní výuku pomocí moderní techniky, učebny s ICT ve všech budovách školy
 • individuální přístup k žákům
 • žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je poskytována komplexní péče kvalifikovanými pedagogy
 • možnost využití činnosti asistenta pedagoga
 • moderně vybavené učebny
 • otevření školy rodičům a veřejnosti

Výuka mateřského jazyka má u nás přednost, proto jí dáváme dostatečný časový prostor ve výuce. Nabízíme AJ pro žáky 1. ročníků jako nepovinný předmět, povinně se AJ vyučuje od druhé třídy. Od 6. ročníku probíhá výuka druhého cizího jazyka - RJ, nebo NJ.

...a dále nabízíme řadu nepovinných předmětů a kroužků a nově spolupracujeme se Střediskem volného času Lysá nad Labem:

 

Pro starší děti navíc:

 • moderní počítačová učebna
 • semináře z matematiky a českého jazyka
 • lyžařský výcvikový kurz
 • zahraniční exkurze a zájezdy …

 

Další informace o naší škole se dozvíte také na adrese www.zsbhrozneho.cz  

 

Těšíme se na Vás…

všichni zaměstnanci ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem

 

Pozvánka na Den otevřených dveří 21. 3. 2024 (PDF)