I. stupeň - Loučení s páťáky

Publikováno: 2. 7. 2022 Autor(ka): Karolína Salačová

Další školní rok je za námi. Pro nás to znamená, že se loučíme se dvěma třídami žáků pátých ročníků. V šesté třídě už budou obveselovat učitele na "RŮŽOVCE", jak se přezdívá budově II. stupně. Věříme, že se tam neztratí a že je čekají úspěšné 4 roky. Několik žáků absolvovalo úspěšné přijímací zkoušky na gymnázia či do specializovaných tříd, takže se loučili navždy...

I. stupeň - Loučení s páťáky

Vysvědčení ale dostali všichni žáci... 

Je na místě poděkovat dětem, které udělaly maximum pro to, aby se toho hodně naučily a aby se všichni ve třídě cítily co nejlépe. Rodičům, prarodičům, starším sourozencům, kteří jim po celý rok pomáhali (nebo je museli trošku přinutit). A v neposlední řadě všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům ve škole, kteří zapadají do jedné mozaiky.

Krásné léto všem!