Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. března do 11. dubna 2021

Publikováno: 28. 3. 2021 Autor(ka): Irena Jarešová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE) - do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

MŠMT - Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. března do 11. dubna 2021 (PDF)

 

 

MŠMT - Provoz škol a školských zařízení se od 22. 3. do 28. 3. 2021 nemění, všechna stávající omezení zůstávají v platnosti.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 22. března do 28. března 2021 (PDF)

MŠMT - Aktualizace k 19. 3. 2021: Doplněno krizové opatření o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb od 22. 3. do 28. 3. 2021, krizové opatření o omezení volného pohybu od 22. 3. 2021 do 28. 3. 2021, mimořádné opatření nařizující testování zaměstnanců v určených školách, ocenění a účtování respirátorů pro pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance, prodloužení krizového opatření týkajícího se omezení provozu škol a školských zařízení a krizového opatření k zajištění nezbytné péče o děti vybraných profesí do 28. 3. 2021. Aktualizovány informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. do 21. 3. 2021 a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek od 1. 3. 2021.

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února do 21. března 2021

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

...

  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy

...

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.

...

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

OŠETŘOVNÉ: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

I NADÁLE JE POVOLENA PŘÍTOMNOST:

...

  • při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání 

...

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

 

MŠMT: Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. do 21. 3. 2021 (PDF)