Informace k provozu školy a školského zařízení od 30. 11. 2020

Publikováno: 3. 12. 2020 Autor(ka): Irena Jarešová

Od pondělí 30. 11. 2020 dochází k těmto změnám v organizaci činnosti školy:

I. stupeň základní školy - obnovení prezenční výuky již pro všechny ročníky, tzn. do školy pravidelně dochází žáci všech tříd 1. - 5. ročníku; školní družina má zřízena samostatná oddělení pro žáky dle ročníků.

II. stupeň základní školy - obnovení prezenční výuky 9. ročníku (do školy pravidelně dochází třídy IX.A, IX.B, IX.C); pro ostatní ročníky - 6., 7. a 8. ročníky - je obnovena rotační prezenční výuka, tzn. střídání skupin celých tříd po týdnech (střídání jednoho týdne prezenční výuky a jednoho týdne vzdělávání distančním způsobem) - organizace skupin tříd je následující:

1. skupina tříd, která zahájí prezenční výuku týdnem od 30. 11. do 04. 12. 2020:

VI.B, VII.A, VII.C, VIII.A, VIII.C; v dalším týdnu od 07. 12. do 11. 12. 2020 se žáci této skupiny tříd vzdělávají distančním způsobem; dále se bude systém opakovat.

2. skupina tříd, která zahájí prezenční výuku týdnem od 07. 12. do 11. 12. 2020:

VI.A, VI.C, VII.B, VIII.B; v týdnu od 30. 11. do 04. 12. 2020 se žáci této skupiny tříd vzdělávají distančním způsobem; dále se bude systém opakovat.

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku (tedy "polovina" tříd 6., 7. a 8. ročníků), se povinně vzdělávají distančním způsobem.  

Povinná prezenční výuka tříd bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (tzn. ve třídách, při výuce, ve ŠD, ve společných prostorách včetně školní jídelny, venku v městské zástavbě, tedy i na hřišti ŠD…) - nadále platí povinnost mít s sebou ve škole 2 roušky. Při vycházkách v zástavbě je nutné mít roušku, lze ji sundat v parku nebo v lese, ale stále dodržovat větší rozestupy.

Prvotní opatření = pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během všech přestávek +  jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (dle MŠMT) = nutné přizpůsobit oblečení dětí.

Průběžný příchod, odchod a pohyb žáků ve škole je organizován tak, aby byl minimalizován kontakt mezi žáky z různých tříd.

Vstup žáků do školy:

I. stupeň (pro děti, které nechodí do ŠD), budova TGM: 07:05 - 07:15 hod - 1. roč.; 07:15 - 07:25 hod - 2. roč.; 07:25 - 07:35 hod - 3. roč.; 07:35 - 07:45 hod - 4. roč.; 07:45 - 07:55 hod - 5. roč. Žáci nečekají v šatnách, ihned po převlečení odchází do své třídy. Individuální výjimky příchodu žáků budou vždy řešeny s TU.

II. stupeň, budova BH: 07:10 - 07:20 hod - 6. roč.; 07:20 - 07:30 hod - 8. roč.; 07:30 - 07:40 hod - 9. roč.; 07:40 - 07:50 hod - 7. roč. Žáci nečekají v šatnách, ihned po převlečení odchází do dané třídy. Individuální výjimky příchodu žáků budou vždy řešeny s TU.

Nadále platí, že dítě s příznaky onemocnění do školy nepřichází.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání - tělesná výchova bude realizována pokud možno formou vycházek.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance), např. zákonných zástupců, do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jednoho ročníku je umožněn provoz školní družinykaždý ročník I. stupně školy bude mít před a po výuce samostatné oddělení školní družiny. Provoz školní družiny je opět v čase 06:15 - 07:30 hod, 11:25 - 17:00 hod. Vzhledem k současné situaci je pouze změněn čas možného pobytu žáků venku: denně od 13:00 do 15:00 hod - respektujte prosím tento čas při vyzvedávání žáků ze ŠD.

Informace k vyzvedávání žáků ze ŠD jsou umístěny ve vstupu do budovy prvního stupně - "tradičně" u zvonků videotelefonu.

 

Školní stravování žáků bude zajišťováno ve školní jídelně SCOLAREST - informace o organizaci stravování jsou  upřesněny takto:

PREZENČNÍ VÝUKA

  • Žáci při prezenční výuce se stravují přímo v jídelně dle rozvrhu školy a žáci I. stupně v doprovodu pedagogického pracovníka.
  • Obědy si žáci neobjednávají – 1 polévka, výběr ze 2 druhů hlavního jídla.
  • Nutno dodržet rozestupy 2 m a zasedací pořádek (dle nařízení MZd).
  • Výdej obědů ZŠ B. Hrozného11:30 – 13:45 HOD – MALÁ JÍDELNA
  • Podmínka při vyzvednutí oběda – čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě.

DISTANČNÍ VÝUKA

  • Žáci při distanční výuce mají možnost stravování ve vymezeném čase od 13:45 – 14:15 hod (odnos v MENU boxech nebo v jídlonosiči - předá si strávník u vyčleněného stolu) – bočním vchodem z Veleslavínovy ulice.
  • 1 polévka, výběr ze 2 druhů hlavního jídla.
  • Obědy pro žáky s distanční výukou je nutné objednat přes web: mujscolarest.cz nebo osobně na pokladně.
  • Podmínka při vyzvednutí oběda – čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě.

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte: 731 438 261 Štěpánku Antošovou

Školní Jídelna Scolarest, Milena Šafaříková, Regionální ředitelka provozu, v Lysé nad Labem 25.11.2020

 

MŠMT - Informace k provozu škol a školských zařízení od 30. 11. 2020 (PDF)

MZd, MŠMT - Opatření PES pro oblast školství (PDF)

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru