Informace k Žádosti o ošetřovné při péči o dítě

Publikováno: 11. 4. 2021 Autor(ka): Irena Jarešová

 

Novinky.cz Přehledně: Jak se s otevřením škol mění nárok na ošetřovné

 

OŠETŘOVNÉ: informace o ošetřovném lze dohledat např. zde: https://www.cssz.cz/

 

Podle nových pravidel (od 10/2020) škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba. Tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část je předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, které byly přijaty ve školním v roce 2020/2021.

Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ, kontakty naleznete v kontaktech na webu ČSSZ).