Informace ke školní družině od 30. 11. 2020

Publikováno: 21. 11. 2020 Autor(ka): Irena Jarešová

Provoz školní družiny je umožněn za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků, přičemž do jedné skupiny (oddělení) lze zařadit žáky jednoho ročníku – každý ročník I. stupně školy bude mít před a po výuce samostatné oddělení školní družiny. Provoz školní družiny je opět v čase 06:15 - 07:30 hod, 11:25 - 17:00 hod. Vzhledem k současné situaci je pouze změněn čas možného pobytu žáků venku: denně od 13:00 do 15:00 hod - respektujte prosím tento čas při vyzvedávání žáků ze ŠD.

Informace k vyzvedávání žáků ze ŠD jsou umístěny ve vstupu do budovy prvního stupně - "tradičně" u zvonků videotelefonu.

Vážení rodiče,

od 30. 11. 2020 bude v souvislosti s mimořádnými a krizovými opatřeními v ČR zřízeno oddělení ranní družiny pro každý ročník samostatně. Žádáme Vás tímto o podání závazného písemného požadavku na provoz ranní družiny a čas příchodu dítěte. Provoz ranní družiny bude zajištěn dle projeveného zájmu v době od 6:15 do 7:25 hod.

Odpolední družina navazuje na konec výuky žáků a budou také zřízena oddělení ŠD pro každý ročník samostatně.

Informační lístky k vašemu doplnění obdrží žáci 3. - 5. ročníku při příchodu do školy 30. 11. 2020, nebo je lze vytisknout (viz níže) a donést již vyplněné a podepsané do školy, případně zaslat na grymova@zsbh.cz

Děkujeme vám za spolupráci. 

V případě dotazů mne kontaktujte - děkuji.                                                          

Andrea Grymová, vedoucí vychovatelka ŠD

 

Informační lístek - zájem o ranní ŠD 3. - 5. roč. (PDF)