Informace pro zákonné zástupce - elektronická žákovská knížka

Publikováno: 12. 9. 2021 Autor(ka): Irena Jarešová

Vážení zákonní zástupci,
také v tomto školním roce budeme k informování o prospěchu žáka (=klasifikace/známky v jednotlivých vyučovacích předmětech) využívat elektronickou žákovskou knížku („EŽK“) v systému Bakaláři. První a druhé třídy budou mít navíc "tradiční" notýsky/deníčky.

Klasická papírová žákovská knížka nyní pod názvem „Žákovský zápisník a omluvný list“ je pro všechny ročníky zachována pouze pro písemnou komunikaci ohledně chování žáka, pro omlouvání z výuky a pro jiná sdělení. Neobsahuje tedy listy pro zápis hodnocení výsledků vzdělávání (klasifikace/známky v jednotlivých předmětech).
V případě, že nemáte možnost sledovat prospěch vašeho dítěte prostřednictvím elektronického systému na internetu či v aplikaci Bakaláři a vyjádřili jste škole písemný požadavek, bude žákovi vydána klasická papírová „Žákovská knížka“, kam bude zapisována také klasifikace.

Veškeré další informace ohledně elektronického systému obdrží všichni zákonní zástupci od třídních učitelů na úvodní třídní schůzce v září.
Přístupové údaje jsou zákonným zástupcům vydávány vždy prostřednictvím třídních učitelů. Každým následným přihlášením do systému prokazují zákonní zástupci seznámení se s prospěchem žáka.

V září školního roku obdrží od třídních učitelů přístupové údaje nově příchozí žáci I. a II. stupně.

V případě ztráty přihlašovacích údajů kontaktuje z. z./žák vždy třídního učitele.

Do elektronické žákovské knížky se přihlásíte tlačítkem Bakaláři v horní části stránky,
nebo na adrese https://zsbhrozneho.bakalari.cz.

Můžete také používat aplikaci pro mobilní telefony, kterou najdete v AppStore pro iOS a v Googleplay pro Android.