Kalibro - dotazníkové šetření 2021 "12 otázek ke koronavirové výuce" - druhá vlna

Publikováno: 29. 5. 2021 Autor(ka): Irena Jarešová

Vážení rodiče, milí žáci,

níže předkládáme evaluační zprávu z dotazníkového šetření Kalibro, kterého jste se účastnili začátkem dubna 2021.

Velmi Vám děkujeme za účast v dotazníkovém šetření a za vyjádření názorů, které jsou pro nás cenné ke zkvalitnění výchovně vzdělávací činnosti školy.

PaedDr. Irena Jarešová, ř. š.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 176 rodičů, 35 učitelů, 75 mladších žáků (1. – 5. roč.), 157 starších žáků (6. – 9. roč.). Šetření se zabývalo tím, jak výuka na dálku reálně probíhá, jakými formami a technickými prostředky ji učitelé s žáky vedou, kolik sil a času je to stojí, s čím jsou spokojeni, čeho se obávají a s čím by potřebovali pomoci. Šetření bylo organizačně i časově nenáročné (vždy jen 12 otázek), z hlediska respondentů plně anonymní, a probíhalo on-line.  

Evaluační zpráva Porovnání výsledků dotazníkových šetření "12 otázek ke koronavirové výuce" vznikla na základě žádosti vedení školy s cílem shrnout základní výsledky školy v projektu Kalibro ve školních letech 2019/2020 a 2020/2021 a doporučit, na jaké oblasti se při jejich využití soustředit.

 

Evaluační zpráva - Porovnání výsledků dotazníkových šetření "12 otázek ke koronavirové výuce" (PDF)