Повідомлення про запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024

Publikováno: 6. 3. 2023 Autor(ka): Irena Jarešová

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Повідомлення про запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024

 

Ředitelky základních škol v Lysé nad Labem oznamují místo a dobu konání zápisu do základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024:

Директори початкових шкіл Лиса-над-Лабем повідомляє про місце та час проведення запису до початкової школи на навчальний рік 2023/2024:

Zápis se koná i pro děti,

Запис проводиться також для дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

 

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem www.zsbhrozneho.cz / Початкова школа Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem

Termín zápisu / Дата та час запису:         

3. dubna 2023 od 13:00 do 17:00 hod / 3 квітня 2023 року з 13:00 до 17:00 год.

4. dubna 2023 od 13:00 do 17:00 hod / 4 квітня 2023 року з 13:00 до 17:00 год.

 

Místo zápisu / Місце запису:

budova I. stupně školy - Školní náměstí 1318, Lysá nad Labem / будівля школи першого ступеня - Školní náměstí 1318, Lysá nad Labem

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

  1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

  1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2023 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

 

  1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

        Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

a) заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

b) документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

c) документ, що дає право представляти дитину.

 

  1. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií ZDE.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями ТУТ.

 

Více informací o zápisu do 1. ročníku 2023/2024 naleznete ZDE.Детальніше про набір на 1 курс 2023/2024 н.р. можна дізнатися ТУТ.

 

 

Ředitelky základních škol / Директор початкової школи

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem - Початкова школа Bedřich Hrozné Lysá nad Labem www.zsbhrozneho.cz

Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem - Початкова школа Я. А. Коменського Лиса над Лабом www.zsjaklysa.cz

Základní škola TGM Lysá nad Labem – Litol - Початкова школа ТГМ Лиса-над-Лабем – Літол www.zslitol.cz