2.A - Tvoření v geometrii

Publikováno: 6. 4. 2022 Autor(ka): Petra Kuželová

Již od první třídy žáci rozeznávají a umí pojmenovat geometrické tvary a tělesa. Např. kužel, jehlan, krychle, koule atd. My jsme si zkusili sestavit kvádr a krychli. K práci jsme potřebovali trochu modelíny a špejle. Práce se dařila, zejména jsme ocenili vzájemnou pomoc při tvoření.