Informace k testování

Publikováno: 10. 12. 2021 Autor(ka): Irena Jarešová

Obecně pár informací k samotnému testování:
Screeningové testování bude tedy probíhá na všech školách po celé ČR včetně těch škol, které mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování probíhalo
Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
Testovat se bude antigenními testy, které budou standartně distribuovány školám


Testování není bariérové, proto pokud se žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech); výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září ( např. zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje)

 

Testování ve školství - edu.cz

MZd - Mimořádné opatření - screeningové testování ve školách, s účinností od 1. 11. 2021

 

MŠMT - INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021 (PDF)