Informace k testování uchazečů před přijímacími zkouškami na SŠ

Publikováno: 13. 4. 2021 Autor(ka): Irena Jarešová

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy:

MO MZd ze dne 6. dubna 2021 (PDF)

 

MŠMT - Opatření obecné povahy Přijímací řízení - dodatek (PDF)

  • Středním školám se ukládá povinnost na svých webových stránkách informovat uchazeče o povinnosti testování
  • Základním školám se ukládá informovat žáky 5., 7. a 9. ročníků o povinnostech vyplývajících z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání
  • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.