Aktuality


Aktualizováno: Informace k provozu školy od 8. 6. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující: Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; ... Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim opřestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud. ... Informace k provozu škol a školských zařízení od 8. 6. 2021

Provozní pravidla pro žáky II. stupně školy po dobu přestávek

Žáci mají možnost pohybu na chodbách v době konání přestávek pouze na svém patře (7. ročník - přízemí, 8. a 9. ročníky - první patro, 6. ročník - druhé patro) - z důvodu omezení mísení žáků z různých ročníků. V určený den (pondělí - 6. ročník, úterý - 7. ročník, středa - 8. ročník, čtvrtek - 9. ročník) mají žáci možnost v případě příznivého počasí trávit velkou přestávku na školním dvoře.