Aktualizováno: Informace k provozu školy od 8. 6. 2021

Publikováno: 7. 6. 2021 Autor(ka): Irena Jarešová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:

Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; ... Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim opřestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

...

Informace k provozu škol a školských zařízení od 8. 6. 2021

 

Milí žáci a vážení rodiče,

od pondělí 17. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost ve škole všem žákům naší školy - tzn., že byla opětovně zahájena prezenční výuka bez rotace ve všech třídách a provoz školní družiny v běžném režimu.

Nadále platí povinnost neinvazivního testování, a to jedenkrát týdně - pondělí (nebo vždy v první den osobní přítomnosti žáka ve škole), a povinnost nosit ochranu nosu a úst ve vnitřních prostorách školy (žáci mají chirurgickou roušku, nanoroušku nebo respirátor, zaměstnanci školy respirátor).

Testování probíhá jako samotestování žáků neinvazivními Ag testy pod dohledem zaměstnance školy - vychovatele, učitele, asistenta pedagoga.

Instruktážní videa k samotestování žáků můžete zhlédnout zde - EDU.CZ VIDEO Testování ve škole

Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání, a to s ohledem na nutnost ochrany veřejného zdraví v současné epidemické situaci.

K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale poskytne mu přiměřenou formu podpory při vzdělávání (např. předávání informací o probíraném učivu, úkolů, PL, apod.).

 

MŠMT - Informace k provozu škol a školských zařízení od 1. 6. 2021 (PDF)

 

MŠMT - Informace k provozu škol a školských zařízení od 31. 5. 2021 (PDF)

 

MŠMT - Dodatečné informace k provozu škol a školských zařízení od 24. 5. 2021 (PDF)

 

MŠMT - Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. 5. 2021 (PDF)

 

MŠMT - Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. 5. 2021 (PDF)

 

Edu.cz - nejčastější dotazy ke koronaviru a školství