9.A - Výlet do Prahy

Publikováno: 30. 9. 2021 Autor(ka): Martina Smejkalová

Dne 27. 9. 2021 se naše třída vydala vlakem do Prahy za účelem poznání historického centra Prahy. Tento den byl zároveň celoškolním projektovým dnem, který se vázal k tematice svatého Václava jako patrona naší vlasti. Primárním cílem nebylo  vzdělávací hledisko dějepisné, ale lidské. :) Vychutnání si společných třídních chvil v posledním ročníku základní školy. 

9.A - Výlet do Prahy

V pondělí jsme se sešli ve vestibulu ČD a vlakem vyrazili do našeho hlavního stověžatého města Prahy. Již od první chvíle jsme se nestutečně nasmáli. :) Dobrá nálada je základem našich třídních aktivit. Prodlužuje nám život. Od budovy Masarykova nádraží nás čekala procházka po významných pamětihodnostech (např. Prašné brány). Našim cílem byl výjezd lanovkou na Petřín. Na vrcholu jsme si ukázali všechna hlavní zákoutí, mimochodem je odsud nádherný výhled na Pražský hrad. Na závěr naší "tour de city" jsme se odměnili pořádným jídlem, abychom měli sílu na cestu zpět domů.