Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021 do 16. 05.2021

Publikováno: 14. 5. 2021 Autor(ka): Irena Jarešová

Aktuálně 30. 4. 2021:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání:

 

MŠMT - Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021 - změny (PDF)

 

MŠMT - Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021 (PDF)

 

Od pondělí 3. května 2021 je tedy v naší škole umožněna osobní přítomnost žáků II. stupně a začne probíhat rotační prezenční výuka také na II. stupni školy (tzn. bude se střídat týden prezenční výuky a týden distanční výuky).

V pondělí 3. 5. 2021 zahájí první týden prezenční výuky žáci tříd: VI.A, VI.C, VII.A, VII.C, VIII.B, IX.C.

V pondělí 10. 5. 2021 zahájí první týden prezenční výuky žáci tříd: VI.B, VII.B, VIII.A, VIII.C, IX.A, IX.B.

 

Na I. stupni pokračuje nastavený systém rotační prezenční výuky tříd žáků I. stupně následovně:

1. týden (od 12. 4. 2021) prezenční výuka tříd "A" - tzn. I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A,

2. týden (od 19. 4. 2021) prezenční výuka tříd "B" - tzn. I.B, II.B, III.B, IV.B, V.B.

Třídy I. i II. stupně školy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, pokračují ve vzdělávání distančním způsobem.

Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování (s negativním výsledkem). Škole jsou průběžně distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, kterými se budou testovat žáci II. stupně 2krát týdně - v pondělí a ve čtvrtek, žáci I. stupně a zaměstnanci školy 1krát týdně - v pondělí. Organizace testování je zajišťována zaměstnanci školy v budovách I. a II. stupně. V případě testování žáků 1. - 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Testování probíhá jako samotestování žáků pod dohledem zaměstnance školy - vychovatele, učitele, asistenta pedagoga.

Instruktážní videa k samotestování žáků můžete zhlédnout zde - EDU.CZ VIDEO Testování ve škole

Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání, a to s ohledem na nutnost ochrany veřejného zdraví v současné nepříznivé epidemické situaci.

K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale poskytne mu přiměřenou formu podpory při vzdělávání (např. předávání informací o probíraném učivu, úkolů, PL, konzuktace apod.).

V každé ve škole přítomné třídě bude pro přihlášené žáky v provozu samostatné oddělení školní družiny, a to v čase 06:15 - 07:25 hod, 11:25 - 17:00 hod. Vzhledem k situaci je nadále platný čas možného pobytu žáků venku, a to denně od 13:00 do 15:00 hod - respektujte prosím tento čas při vyzvedávání žáků ze ŠD. Informace k vyzvedávání žáků ze ŠD jsou vždy umístěny ve vstupu do budovy prvního stupně - "tradičně" u zvonků videotelefonu.

Po celou dobu pobytu ve škole platí nutnost ochrany dýchacích cest (úst a nosu) - žáci mají chirurgickou roušku, nanoroušku nebo respirátor, zaměstnanci školy respirátor.

Od 3. 5. 2021 jsou nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech) - týká se pouze těch žáků, kterým je povolena osobní přítomnost na vzdělávání.

Školní stravování žáků bude zajišťováno ve školní jídelně SCOLAREST -

PREZENČNÍ VÝUKA

  • Žáci 1. a 2. tříd se stravují při prezenční výuce v doprovodu pedagogického pracovníka
  • Obědy si žáci neobjednávají – 1 polévka, výběr ze 2 druhů hlavního jídla
  • Nutno dodržet rozestupy 2 m a zasedací pořádek dle nařízení MZd
  • Výdej obědů ZŠ B. Hrozného – 11:30 – 14:00 HOD – MALÁ JÍDELNA
  • Podmínka při vyzvednutí oběda – čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě

DISTANČNÍ VÝUKA

  • Žáci při distanční výuce mají možnost stravování ve vymezeném čase od 09:30 – 11:00 hod (odnosem v MENU boxech, cena 6,- Kč - z hygienických důvodů) – výdejem z rampy.
  • 1 polévka, výběr ze 2 druhů hlavního jídla
  • Obědy pro žáky s distanční výukou je nutné objednat přes web: mujscolarest.cz nebo osobně na pokladně
  • Podmínka při vyzvednutí oběda – čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte:

731 438 261 Štěpánka Antošová – vedoucí školní jídelny, 731 438 392 Erika Zumrová - účetní

 

EDU.CZ Nejčastější dotazy

 

EDU.CZ Testování - informace pro rodiče

EDU.CZ Testování - informace pro žáky

Kontrolní seznam příznaků COVID-19 (PDF)

 

MŠMT - Manuál COVID-19 Testování ve školách DUBEN 2021 (PDF)

MŠMT - Právně – metodické zdůvodnění testování vybraných dětí, žáků, studentů ve školách a školských zařízeních (PDF)

 

EDUzín: Jak přežít přechod na rotační výuku? Desatero pro rodiče, kteří chtějí své děti podpořit