Pozvánka k volbám do školské rady pro volební období 2020 - 2023 včetně kandidátních listin

Publikováno: 3. 12. 2020 Autor(ka): Irena Jarešová

Vážení zákonní zástupci, zveme vás k volbám do školské rady při Základní škole Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk, které proběhnou dne 8. prosince 2020 (úterý).

Organizace voleb zohledňuje platná krizová a mimořádná opatření v ČR:

  • volební místo: prostranství před budovou TGM I. stupně školy, Školní náměstí 1318, Lysá nad Labem

  • čas: 06:15 – 08:30 hod, 11:00 -17:30 hod

  • organizace voleb může být změněna s ohledem na platnost mimořádných a krizových opatření v ČR

Způsob voleb: tajné hlasování (tj. vhození upraveného hlasovacího lístku do volební urny); na volebním lístku mohou být zatrženi pouze 2 kandidáti – je-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný; za jednoho žáka může volit pouze jeden ze zákonných zástupců; volební lístek obdrží zákonný zástupce přímo na místě konání voleb.

 

Kandidáti za pedagogy, navržení na samostatném shromáždění pedagogů dne 26. 8. 2020

titul

jméno

příjmení

věk

místo trvalého pobytu

Mgr.

Petr

Bäumelt

48

Lysá nad Labem

 

 

 

 

kandidát odstoupil

 

 

 

 

kandidát odstoupil

 

Gabriela

Hejbalová

25

Lysá nad Labem

Ing.

Markéta

Kobková

42

Čelákovice

Mgr.

Petra

Kuželová

45

Čelákovice

Mgr.

Jan

Papáček

31

Lysá nad Labem

 

Jana

Pítová

61

Kostomlaty nad Labem

 

Ondřej

Rašín

45

Nymburk

Mgr.

Karolína

Salačová

44

Přerov nad Labem

Mgr.

Martina

Smejkalová

38

Lysá nad Labem

Mgr.

Jaroslav

Soumar

55

Lysá nad Labem

Mgr.

Pavel

Špringr

47

Lysá nad Labem

 

Ondřej

Šturm

28

Lysá nad Labem

Mgr.

Jana

Tovarová

55

Lysá nad Labem

 

Kandidáti za zákonné zástupce, navržení na třídních schůzkách

dne 15. 9. 2020 a 13. 10. 2020

 

= zákonný zástupce žáka/žákyně:

třída:

titul

jméno

příjmení

věk

místo trvalého pobytu

 

Eva

Jirsová

33

Lysá nad Labem

Tomáš Jirsa

I.A

 

Věra

Greifová

37

Lysá nad Labem

Bohouš Greif

III.A

 

Zdena

Karačevská

65

Lysá nad Labem

Roman Šturma

III.B

 

Vladislav

Šplíchal

48

Lysá nad Labem

Ignác Šplíchal

III.B

 

Eva

Freibergová

45

Byšičky

Ema Freibergová

IV.A

Ing., Ph.D.

Eva

Svobodová

42

Stratov

Klára Svobodová

V.A

 

Eva

Bobůrková

34

Kostomlaty

Antonín Bobůrka

V.B

 

Jiřina

Šimonková

44

Zeleneč

Jiřina Šimonková

V.B

Mgr.

Lenka

Sýkorová

39

Lysá nad Labem

Vojtěch Sýkora

VII.A

 

První schůzka nové školské rady je plánována na prosinec 2020/leden 2021.

 

Lysá nad Labem 24. 11. 2020

 

Petr Bäumelt, předseda volebního orgánu             PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy