Informace k 1. fázi otevírání škol od 12. 4. 2021

Publikováno: 18. 4. 2021 Autor(ka): Irena Jarešová

Vážení rodiče a milí žáci,

dne 7. 4. 2021 jsme od MŠMT obdrželi dokumenty k 1. fázi otevírání škol od 12. 4. 2021 - rotačně návrat žáků I. stupně základní školy, II. stupeň školy nadále vzdělávání distančním způsobem. Níže přikládáme dokumenty, ze kterých vycházíme při přípravě organizace provozu školy, a bližší informace k činnosti a provozu školy, které budou průběžně aktualizovány.

Vzhledem k tomu, že bude probíhat rotační prezenční výuka tříd žáků I. stupně, nastoupí v týdnu od 12. 4. 2021 k prezenční výuce třídy "A" - tzn. I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A, a v dalším týdnu od 19. 4. 2021 pak třídy "B" - tzn. I.B, II.B, III.B, IV.B, V.B (dále se bude systém opakovat ob týden). Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, pokračují ve vzdělávání distančním způsobem.

Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování (s negativním výsledkem). Škole budou průběžně distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, kterými se bude testovat 2krát týdně - v pondělí a ve čtvrtek, a to při příchodu žáka do školy. Organizace testování bude zajišťována zaměstnanci školy v budově I. stupně - informace budou umístěny již při vstupu do budovy. V případě testování žáků 1. - 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Testování bude probíhat jako samotestování žáků pod dohledem zaměstnance školy - vychovatele, učitele, asistenta pedagoga.

V pátek 9. 4. škola obdržela LEPU testy - instruktážní video k samotestování žáků můžete zhlédnout zde - EDU.CZ VIDEO Testování ve škole

Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání, a to s ohledem na nutnost ochrany veřejného zdraví v současné nepříznivé epidemické situaci.

K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale poskytne mu přiměřenou formu podpory při vzdělávání (např. předávání informací o probíraném učivu, úkolů, PL, konzuktace apod.).

V každé ve škole přítomné třídě bude pro přihlášené žáky v provozu samostatné oddělení školní družiny, a to v čase 06:15 - 07:25 hod, 11:25 - 17:00 hod. Vzhledem k situaci je nadále platný čas možného pobytu žáků venku, a to denně od 13:00 do 15:00 hod - respektujte prosím tento čas při vyzvedávání žáků ze ŠD. Informace k vyzvedávání žáků ze ŠD jsou vždy umístěny ve vstupu do budovy prvního stupně - "tradičně" u zvonků videotelefonu.

Po celou dobu pobytu ve škole platí nutnost ochrany dýchacích cest (úst a nosu) - žáci mají chirurgickou roušku, nanoroušku nebo respirátor, zaměstnanci školy respirátor.

Školní stravování žáků bude zajišťováno ve školní jídelně SCOLAREST -

PREZENČNÍ VÝUKA

  • Žáci 1. a 2. tříd se stravují při prezenční výuce v doprovodu pedagogického pracovníka
  • Obědy si žáci neobjednávají – 1 polévka, výběr ze 2 druhů hlavního jídla
  • Nutno dodržet rozestupy 2 m a zasedací pořádek dle nařízení MZd
  • Výdej obědů ZŠ B. Hrozného – 11:30 – 14:00 HOD – MALÁ JÍDELNA
  • Podmínka při vyzvednutí oběda – čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě

DISTANČNÍ VÝUKA

  • Žáci při distanční výuce mají možnost stravování ve vymezeném čase od 09:30 – 11:00 hod (odnosem v MENU boxech, cena 6,- Kč - z hygienických důvodů) – výdejem z rampy.
  • 1 polévka, výběr ze 2 druhů hlavního jídla
  • Obědy pro žáky s distanční výukou je nutné objednat přes web: mujscolarest.cz nebo osobně na pokladně
  • Podmínka při vyzvednutí oběda – čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte:

731 438 261 Štěpánka Antošová – vedoucí školní jídelny, 731 438 392 Erika Zumrová - účetní

 

EDU.CZ Testování - informace pro rodiče

EDU.CZ Testování - informace pro žáky

Kontrolní seznam příznaků COVID-19 (PDF)

 

MŠMT - Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání (PDF)

MŠMT - Manuál COVID-19 Testování ve školách DUBEN 2021 (PDF)

MŠMT - Právně – metodické zdůvodnění testování vybraných dětí, žáků, studentů ve školách a školských zařízeních (PDF)

 

EDUzín: Jak přežít přechod na rotační výuku? Desatero pro rodiče, kteří chtějí své děti podpořit