Informace k provozu školy od 15. 2. do 28. 2. 2021

Publikováno: 23. 2. 2021 Autor(ka): Irena Jarešová

Vážení rodiče a žáci,

níže uvádíme informaci MŠMT k provozu škol od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021.

V provozu naší školy se tedy od pondělí 15. 2. 2021 nic nemění - informace také viz níže.

PaedDr. Irena Jarešová, ř. š.

MŠMT: "Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí (tj. od 15. 2. 2021) budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5, viz PES pro oblast školství ZDE."

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. 02. 2021 do 28. 02. 2021 (PDF)
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 14. 02. 2021 ((PDF)
MŠMT - Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud

 

Základní informace k provozu naší Základní školy Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem:

Pro žáky 3. - 9. ročníků nadále probíhá povinné vzdělávání distančním způsobem dle již nastavených pravidel v rámci platného rozvrhu vyučovacích hodin.

Prezenční výuka tříd I.A, I.B, II.A a II.B probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají) dle platného rozvrhu.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (tzn. ve třídách, při výuce, ve ŠD, ve společných prostorách včetně školní jídelny, venku v městské zástavbě, tedy i na hřišti ŠD…) - nadále platí povinnost mít s sebou ve škole 2 roušky.

Prvotní opatření = pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během všech přestávek +  jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (dle MŠMT) = nutné přizpůsobit oblečení dětí.

Průběžný příchod, odchod a pohyb žáků ve škole je organizován tak, aby byl minimalizován kontakt mezi žáky z různých tříd.

Nadále platí, že dítě s příznaky onemocnění do školy nepřichází.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání - tělesná výchova bude realizována pokud možno formou vycházek.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Kroužky Seminář z Čj a Ma pro žáky 9. ročníku a Šachy lze nadále realizovat, a to pouze distančním způsobem.

 

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky - každá třída I.A, I.B, II.A a II.B bude mít před a po výuce samostatné oddělení školní družiny. Provoz školní družiny je v čase 06:15 - 07:30 hod, 11:25 - 17:00 hod. Vzhledem k situaci je nadále platný čas možného pobytu žáků venku, a to denně od 13:00 do 15:00 hod - respektujte prosím tento čas při vyzvedávání žáků ze ŠD.

Informace k vyzvedávání žáků ze ŠD jsou vždy umístěny ve vstupu do budovy prvního stupně - "tradičně" u zvonků videotelefonu.

 

Školní stravování žáků bude zajišťováno ve školní jídelně SCOLAREST -

PREZENČNÍ VÝUKA

  • Žáci 1. a 2. tříd se stravují při prezenční výuce v doprovodu pedagogického pracovníka
  • Obědy si žáci neobjednávají – 1 polévka, výběr ze 2 druhů hlavního jídla
  • Nutno dodržet rozestupy 2 m a zasedací pořádek dle nařízení MZd
  • Výdej obědů ZŠ B. Hrozného – 11:30 – 13:00 HOD – MALÁ JÍDELNA
  • VÝDEJ OBĚDŮ ZŠ J. A. KOMENSKÉHO – 11:30 – 13:30 HOD – VELKÁ JÍDELNA
  • Podmínka při vyzvednutí oběda – čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě

DISTANČNÍ VÝUKA

  • Žáci při distanční výuce mají možnost stravování ve vymezeném čase od 13:45 – 14:15 hod (odnos v MENU boxech nebo v jídlonosiči - předá si strávník u vyčleněného stolu) – bočním vchodem z Veleslavínovy ulice.
  • 1 polévka, výběr ze 2 druhů hlavního jídla
  • obědy pro žáky s distanční výukou je nutné objednat přes web: mujscolarest.cz nebo osobně na pokladně
  • Podmínka při vyzvednutí oběda – čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte: Štěpánka Antošová – vedoucí školní jídelny – tel. 731 438 261; Erika Zumrová – účetní – tel. 731 438 392