Informace k přijatým opatřením školy od 5. 10. 2020

Publikováno: 9. 10. 2020 Autor(ka): Irena Jarešová

V souvislosti s přijetím krizových a mimořádných opatření v ČR jsou od 5. 10. 2020 od 00:00 hod do 18. 10. 2020 do 23:59 hod platná tato opatření ve výchovně vzdělávací činnosti školy:

- hudební výchova a případně další vyučovací předměty probíhají bez zpěvu,

- tělesná výchova probíhá formou pohybových aktivit venku (např. procházky), přičemž zákaz sportovní činnosti se netýká I. stupně školy a tělesná výchova zde může případně probíhat bez omezení,

- nebudou probíhat žádné zájmové kroužky.

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

 

Informace pro školy o vydání nařízení KHS ze dne 1. 10. 2020 (PDF)

Nařízení KHS Středočeského kraje ze dne 1. 10. 2020 (PDF)

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 (PDF)

MŠMT - nejčastější dotazy

 

V souladu s mimořádným opatřením MZd k nošení roušek platí od pátku 18. 9. 2020 povinnost nosit roušku ve všech prostorách školy, nově tedy i v učebnách během výuky - výjimka platí pouze pro žáky a pedagogické pracovníky I. stupně školy mimo společné prostory školy (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo i v jídelně, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách).

Ředitelka školy však doporučuje zákonným zástupcům žáků I. stupně školy individuálně zvážit možnost nošení roušky v učebnách i u těchto žáků.

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

 

MŠMT - Informace pro školy a školská zařízení o vydání nových MO MZd

Mimořádné opatření MZd ze dne 17. 9. 2020

 

Nadále platná interní opatření školy:

  • od 2. 9. 2020 mají všichni žáci s sebou ve škole 2 roušky, každou v samostatném sáčku
  • povinnost nošení roušek v prostorách školy je vždy neprodleně nastavena dle aktuální situace
  • při docházení na školní stravování ve Scolarestu mají žáci i zaměstnanci školy nasazenou roušku, odkládají ji pouze při konzumaci jídla do sáčku na jídelní tác
  • žáci nebudou prozatím docházet v rámci hodin tělesné výchovy do tělocvičen, ale bude preferována výuka Tv venku
  • proběhla nabídka nepovinných předmětů a některých kroužků, které však budou realizovány pouze při možnosti dodržení hygienických podmínek nastavených MZd a MŠMT
  • vstup zákonných zástupců do budovy školy není umožněn, pouze v závažných případech - a to s rouškou
  • tělocvična/učebny školy nebudou prozatím pronajímány externím subjektům k realizaci sportovních či jiných výchovně vzdělávacích aktivit