Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020

Publikováno: 12. 11. 2020 Autor(ka): Irena Jarešová

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků v základních školách - pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Prezenční výuka tříd I.A, I.B, II.A a II.B bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají) dle rozvrhu platného před uzavřením školy.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (tzn. ve třídách, při výuce, ve ŠD, ve společných prostorách včetně školní jídelny, venku v městské zástavbě, tedy i na hřišti ŠD…) - nadále platí povinnost mít s sebou ve škole 2 roušky. Při vycházkách v zástavbě je nutné mít roušku, lze ji sundat v parku nebo v lese, ale stále dodržovat větší rozestupy.

Prvotní opatření = pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během všech přestávek +  jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (dle MŠMT) = nutné přizpůsobit oblečení dětí.

Průběžný příchod, odchod a pohyb žáků ve škole je organizován tak, aby byl minimalizován kontakt mezi žáky z různých tříd.

Nadále platí, že dítě s příznaky onemocnění do školy nepřichází.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání - tělesná výchova bude realizována pokud možno formou vycházek.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny - každá třída I.A, I.B, II.A a II.B bude mít před a po výuce samostatné oddělení školní družiny. Provoz školní družiny je opět v čase 06:15 - 07:30 hod, 11:25 - 17:00 hod. Vzhledem k současné situaci je pouze změněn čas možného pobytu žáků venku: denně od 13:00 do 15:00 hod - respektujte prosím tento čas při vyzvedávání žáků ze ŠD.

Informace k vyzvedávání žáků ze ŠD jsou umístěny ve vstupu do budovy prvního stupně - "tradičně" u zvonků videotelefonu.

 

Školní stravování žáků bude zajišťováno ve školní jídelně SCOLAREST - obědy pro žáky na distanční výuce je nutné objednat den předem do 14:00 hod přes www.mujscolarest.cz nebo na pokladně; obědy pro žáky 1. a 2. ročníků jsou bez objednávky - jedno, nebo později i dvě jídla (zřejmě od 23. 11.); možnost zakoupit jen lahvové pití, nutnost nabitého čipu, jinak dítě dostane jen polévku.

Pro naši školu je opětovně určena malá jídelna. Časy výdeje obědů:

10:45 – 11:15 hod - výdej a odnos cizí strávníci, výdej obědů do jednorázového boxu nebo jídlonosiče (přendá si strávník u vyčleněného stolu)

11:15 – 12:00 hod - ZŠ speciální Lysá nad Labem

12:00 – 13:30 hod - ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem

13:30 – 14:00 hod - výdej obědů pro žáky na distanční výuce

V případě jakéhokoliv dotazu ke SCOLAREST kontaktujte paní Eriku Zumrovou na tel. 731 438 392

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020 (PDF)

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru