Informace k provozu školy od 1. 9. 2020

Publikováno: 6. 9. 2020 Autor(ka): Irena Jarešová

Vážení zákonní zástupci,

v souvislosti s vyhlášením mimořádných interních opatření vedlejší ZŠ JAK Lysá nad Labem ředitelkou Mgr. Marií Novákovou (viz níže) vás tímto informuji o souvisejících interních opatřeních naší ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem.

Interní opatření ZŠ JAK Lysá nad Labem: "Zákaz vstupu veřejnosti včetně zákonných zástupců dětí do areálu (výjimku tvoří opraváři a veřejnost ve Scolarestu), zaměstnanci i žáci a studenti budou mít nasazenou roušku ve společných prostorách včetně Scolarestu (pavilonu F) a pavilonu E (prostory u tělocvičen) především o přestávkách mezi hodinami, před a po vyučování. Po skončení výuky se žáci i studenti zbytečně v areálu nezdržují, odcházejí pryč. Roušku lze odložit do sáčku na tác v jídelně a znovu nasadit při odchodu, její nošení v učebnách je v kompetenci vyučujícího."

Interní opatření ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem:

  • od 2. 9. 2020 budou mít všichni žáci s sebou ve škole 2 roušky, každou v samostatném sáčku
  • povinnost nošení roušek v prostorách školy bude vždy neprodleně nastavena dle aktuální situace
  • při docházení na školní stravování ve Scolarestu mají žáci i zaměstnanci školy nasazenou roušku, odkládají ji pouze při konzumaci jídla do sáčku na jídelní tác
  • žáci nebudou prozatím docházet v rámci hodin tělesné výchovy do tělocvičen, ale bude preferována výuka Tv venku
  • proběhne nabídka nepovinných předmětů a některých kroužků, které však budou realizovány pouze při možnosti dodržení hygienických podmínek nastavených MZd a MŠMT
  • vstup zákonných zástupců do budovy školy nebude umožněn, pouze v závažných případech - a to s rouškou
  • tělocvična/učebny nebudou prozatím pronajímány externím subjektům k realizaci sportovních či jiných výchovně vzdělávacích aktivit

Děkujeme vám za pochopení situace

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy