Informace k zápisu dětí do 1. ročníku - školní rok 2024/2025

Publikováno: 6. 2. 2024 Autor(ka): Irena Jarešová

Vážení rodiče,

v následujícím textu vás chceme informovat o zápisu dětí do 1. ročníku školního roku 2024/2025. 

 

Kdy?

A) On-line registrace k zápisu (tzv. „elektronický předzápis“ = iZápis) do základní školy bude otevřena na webu všech tří základních škol v termínu od 22. března 2024, 00:00, do 1. dubna 2024, 23:59 hod. Informace k on-line registraci k zápisu budou zveřejněny na webu každé ze základních škol začátkem března 2024. Zkontrolujte si prosím, zda je vaše e-mailová adresa dostupná. Po otevření on-line registrace žádosti o přijetí do 1. ročníku ZŠ se zaregistrujte svým e-mailem (na tuto adresu vám bude odeslána ověřovací zpráva s heslem). Po přihlášení se do systému vyplníte údaje zákonných zástupců i dětí. Následně si vyberete základní školu, do které chcete dítě zapsat. Vyplníte žádost. Zvolíte si termín a čas zápisu ve škole.

B) Zápis v naší škole proběhne v termínech:

pondělí 8. dubna 2024 od 13:00 do 17:00 hod

úterý 9. dubna 2024 od 13:00 do 17:00 hod

 

Náhradní termín zápisu se bude konat v termínu: 

úterý 16. dubna 2024 od 13:00 hod

V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné se objednat na náhradní termín na níže uvedených kontaktních telefonních číslech. 

Kde?

ZŠ Bedřicha Hrozného – budova Masarykovy školy (tedy I. stupeň), Školní náměstí 1318/14

Co vzít s sebou k zápisu?

  1. Rodný list dítěte.
  2. Kartičku zdravotní pojišťovny, u níž je dítě registrováno.
  3. Platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas).
  4. Potvrzení o trvalém pobytu dítěte v Lysé nad Labem nebo v některé z tzv. spádových obcí Jiřice, Ostrá, Stará Lysá, Stratov, pokud má zákonný zástupce trvalý pobyt jinde.
  5. V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (nejlépe kopií rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i tehdy, pokud je např. jeden z biologických rodičů dítěte omezován při výkonu svých práv. Tyto dokumenty jsou považovány zásadně za důvěrné.

 

Co důležitého byste měli vědět?

Zápis do školy upravuje § 36 tzv. školského zákona č. 561/2004 Sb. Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31. 8. příslušného roku, tedy v roce 2024, šesti let věku.

Odklady povinné školní docházky upravuje § 37 téhož zákona. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (tzn. v době od 1. 4. do 30. 4.), odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena 2 doporučeními - posouzením příslušného školského poradenského zařízení + odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa s textem „Doporučujeme odklad povinné školní docházky“. Žádost o odklad musí být tedy podána nejpozději do 30. dubna 2024. Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění nejen v mateřské škole, ale i v přípravné třídě základní školy.

Souhrnné informace k odkladu povinné školní docházky naleznete na webu školy v příspěvku Informace o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Přípravná třída je určena pro děti, u kterých bude rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky školou, ve které bylo dítě u zápisu. Součástí žádosti o přijetí do přípravné třídy tedy musí být Rozhodnutí o odkladu a další dva dokumenty, tj. Doporučení z PPP nebo SPC a Doporučení od pediatra k docházce do přípravné třídy, kde v každém dokumentu musí být uvedeno: „Doporučujeme docházku do přípravného ročníku“.

 

Místo povinné školní docházky upravuje § 36 školského zákona. Školu pro zápis si můžete vybrat podle svého uvážení. Cílem obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, o stanovení spádových obvodů základních škol města Lysá nad Labem je zajistit místo vzdělávání pro každé dítě v rámci příslušné obce a jejího spádového obvodu.

Jaká jsou kritéria?

Základním kritériem pro absolvování zápisu na některé ze tří základních škol je:

  1. Trvalý pobyt dítěte v Lysé nad Labem, v městské části Litol, Dvorce a Byšičky.
  2. Trvalý pobyt dítěte v některé z tzv. spádových obcí, tedy v Jiřicích, Ostré, Staré Lysé a Stratově.

V ostatních případech bude dítě zapsáno pouze tehdy, pokud nebude naplněna kapacita prvních tříd školy žáky uvedenými podle bodu 1 a 2.

Pokud bude převýšena na některé ze škol kapacita počtu dětí přijatých do prvních tříd, bude platit vyhláška č. 4/2011 o stanovení spádových obvodů základních škol města Lysá nad Labem.

 

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků s ředitelkami škol, na které budou podány bližší informace o školách a o zápisech do 1. ročníku, se bude konat on-line prostřednictvím TEAMS v úterý 12. března 2024 od 16:30 hod (odkaz na ni bude přístupný na webu každé ze základních škol). Online schůzky se zúčastní i ředitel Praktické školy a Základní školy, příspěvková organizace, Komenského 1534/16, Lysá nad Labem s informacemi o přípravné třídě.

Školu je možné si prohlédnout v termínu Dne otevřených dveří, který je plánován na čtvrtek 21. března 2024, 15:00 – 17:30 hod.

Bližší informace o školách získáte také na webových stránkách: ZŠ Bedřicha Hrozného – www.zsbhrozneho.cz 

 

Více informací k zápisům naleznete také zde:

Listy Město Lysá nad Labem 2/2024, strana 6