Informace ke školní družině pro žáky 1. a 2. ročníků od 18. 11. 2020

Publikováno: 16. 11. 2020 Autor(ka): Irena Jarešová

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny - každá třída I.A, I.B, II.A a II.B bude mít před a po výuce samostatné oddělení školní družiny. Provoz školní družiny je opět v čase 06:15 - 07:30 hod, 11:25 - 17:00 hod. Vzhledem k současné situaci je pouze změněn čas možného pobytu žáků venku: denně od 13:00 do 15:00 hod - respektujte prosím tento čas při vyzvedávání žáků ze ŠD.

Informace k vyzvedávání žáků ze ŠD jsou umístěny ve vstupu do budovy prvního stupně - "tradičně" u zvonků videotelefonu.

Vážení rodiče,

od 18. 11. 2020 je v souvislosti s mimořádnými a krizovými opatřeními v ČR zřízeno oddělení ranní družiny pro každou třídu samostatně. Žádáme Vás tímto o podání závazného písemného požadavku na provoz ranní družiny a čas příchodu dítěte. Provoz ranní družiny bude zajištěn dle projeveného zájmu v době od 06:15 do 07:25 hod.

Odpolední družina navazuje na konec výuky žáků a je nyní také zřízeno oddělení ŠD pro každou třídu samostatně.

Informační lístky k vašemu doplnění obdrží žáci při příchodu do školy, nebo je lze vytisknout (viz níže) a donést již vyplněné a podepsané do školy, případně zaslat na grymova@zsbh.cz

Děkujeme vám za spolupráci. 

V případě dotazů mne kontaktujte - děkuji.                                                          

Andrea Grymová, vedoucí vychovatelka ŠD

 

Informační lístek - zájem o ranní ŠD (PDF)

Informaci k organizaci odchodu žáků na oběd do školní jídelny SCOLAREST naleznete zde.