Organizace školního roku 2020/2021

Publikováno: 17. 7. 2020 Autor(ka): Vojtěch Šenkýř

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2020/2021 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Školní rok začíná v úterý 1. září 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od 1. března 2021 do 7. března 2021.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Školní rok 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.