Oznámení o přijetí dětí do 1. ročníku 2021/2022 a o odkladech PŠD

Publikováno: 29. 4. 2021 Autor(ka): Irena Jarešová

č. j.: ZŠBH/JAR/285/2021

v Lysé nad Labem

tel.: 325 514 615

dne 28. 4. 2021


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk, Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následovně:

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání od školního roku 2021/2022 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk, Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem u dětí s těmito registračními čísly:

 

ZSBH

01

2021

 

ZSBH

16

2021

 

ZSBH

33

2021

 

ZSBH

54

2021

ZSBH

02

2021

 

ZSBH

17

2021

 

ZSBH

35

2021

 

ZSBH

56

2021

ZSBH

03

2021

 

ZSBH

18

2021

 

ZSBH

36

2021

 

ZSBH

57

2021

ZSBH

04

2021

 

ZSBH

20

2021

 

ZSBH

37

2021

 

ZSBH

58

2021

ZSBH

05

2021

 

ZSBH

22

2021

 

ZSBH

39

2021

 

ZSBH

59

2021

ZSBH

06

2021

 

ZSBH

23

2021

 

ZSBH

40

2021

 

 

 

 

ZSBH

07

2021

 

ZSBH

24

2021

 

ZSBH

44

2021

 

 

 

 

ZSBH

08

2021

 

ZSBH

25

2021

 

ZSBH

45

2021

 

 

 

 

ZSBH

10

2021

 

ZSBH

27

2021

 

ZSBH

48

2021

 

 

 

 

ZSBH

11

2021

 

ZSBH

28

2021

 

ZSBH

49

2021

 

 

 

 

ZSBH

12

2021

 

ZSBH

29

2021

 

ZSBH

51

2021

 

 

 

 

ZSBH

13

2021

 

ZSBH

30

2021

 

ZSBH

52

2021

 

 

 

 

ZSBH

14

2021

 

ZSBH

32

2021

 

ZSBH

53

2021

 

 

 

 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk, Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraj

 

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

 

Odklad povinné školní docházky

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk, Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, takto:

registračnímu číslu

 

ZSBH

19

2021

odkládá

ZSBH

26

2021

odkládá

ZSBH

31

2021

odkládá

ZSBH

38

2021

odkládá

ZSBH

41

2021

odkládá

ZSBH

42

2021

odkládá

ZSBH

43

2021

odkládá

ZSBH

46

2021

odkládá

ZSBH

47

2021

odkládá

 

začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (ŠZ), v platném znění, informuje o možnosti odkladu povinné školní docházky - písemná žádost zákonného zástupce musí být doložena doporučením odborného lékaře a školského poradenského zařízení.

Pokud bude podle ustanovení § 37 odst. 4 ŠZ o odkladu rozhodnuto, informuje ředitelka školy zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění (= pravidelná denní docházka dítěte do mateřské školy / individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy / vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a ŠZ / vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a ŠZ) a doporučuje vzdělávání dítěte v přípravné třídě Základní školy Komenského 1534 Lysá nad Labem, nebo v posledním ročníku mateřské školy.

 

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy