Oznámení o přijetí dětí do 1. ročníku 2023/2024 a o odkladech PŠD

Publikováno: 24. 4. 2023 Autor(ka): Irena Jarešová

č. j.: ZŠBH/JAR/313/2023

v Lysé nad Labem

tel.: 325 514 615

dne 21. 4. 2023


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk, Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následovně:

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání od školního roku 2023/2024 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk, Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem u dětí s těmito registračními čísly:

ZSBH

01

2023

 

ZSBH

16

2023

 

ZSBH

35

2023

 

ZSBH

52

2023

ZSBH

02

2023

 

ZSBH

17

2023

 

ZSBH

36

2023

 

ZSBH

53

2023

ZSBH

03

2023

 

ZSBH

18

2023

 

ZSBH

38

2023

 

 

 

 

ZSBH

04

2023

 

ZSBH

19

2023

 

ZSBH

39

2023

 

 

 

 

ZSBH

05

2023

 

ZSBH

21

2023

 

ZSBH

40

2023

 

 

 

 

ZSBH

06

2023

 

ZSBH

22

2023

 

ZSBH

41

2023

 

 

 

 

ZSBH

07

2023

 

ZSBH

23

2023

 

ZSBH

42

2023

 

 

 

 

ZSBH

08

2023

 

ZSBH

24

2023

 

ZSBH

44

2023

 

 

 

 

ZSBH

09

2023

 

ZSBH

25

2023

 

ZSBH

45

2023

 

 

 

 

ZSBH

10

2023

 

ZSBH

26

2023

 

ZSBH

46

2023

 

 

 

 

ZSBH

11

2023

 

ZSBH

28

2023

 

ZSBH

47

2023

 

 

 

 

ZSBH

12

2023

 

ZSBH

29

2023

 

ZSBH

48

2023

 

 

 

 

ZSBH

13

2023

 

ZSBH

31

2023

 

ZSBH

49

2023

 

 

 

 

ZSBH

14

2023

 

ZSBH

32

2023

 

ZSBH

50

2023

 

 

 

 

ZSBH

15

2023

 

ZSBH

33

2023

 

ZSBH

51

2023

 

 

 

 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk, Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

 

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

 

Odklad povinné školní docházky

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk, Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, takto:

registračnímu číslu

 

ZSBH

20

2023

odkládá

ZSBH

30

2023

odkládá

ZSBH

37

2023

odkládá

ZSBH

43

2023

odkládá

ZSBH

54

2023

odkládá

začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (ŠZ), v platném znění, informuje o možnosti odkladu povinné školní docházky - písemná žádost zákonného zástupce musí být doložena doporučením odborného lékaře a školského poradenského zařízení.

Pokud bude podle ustanovení § 37 odst. 4 ŠZ o odkladu rozhodnuto, informuje ředitelka školy zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění (= pravidelná denní docházka dítěte do mateřské školy / individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy / vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a ŠZ / vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a ŠZ) a doporučuje vzdělávání dítěte v přípravné třídě Základní školy Komenského 1534 Lysá nad Labem, nebo v posledním ročníku mateřské školy.

 

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy