Úplata za školní družinu

Publikováno: 22. 4. 2021 Autor(ka): Irena Jarešová

Vážení zákonní zástupci,

pro nový školní rok 2021/2022 stanovuji úplatu za zájmové vzdělávání ve výši 500 Kč/dítě/školní rok.

Vzhledem k uzavření škol z důvodu mimořádných opatření MZd v průběhu tohoto školního roku 2020/2021 a „nespotřebované“ části úplaty ve výši, která je individuální u každého dítěte zapsaného v ŠD, vyrovná škola tento rozdíl při platbě úplaty za ŠD v září 2021, kdy bude od z. z. vybírána úplata na nový školní rok 2021/2022.

 

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

 

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 2021/2022 (PDF)