Vyhlášení ředitelského volna pro žáky školy

Publikováno: 20. 5. 2021 Autor(ka): Irena Jarešová

Ve smyslu § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 

vyhlašuji na pátek 25. 6. 2021, pondělí 28. 6. 2021, úterý 29. 6. 2021 a středu 30. 6. 2021  

čtyři dny ředitelského volna pro žáky školy.

 

Důvodem k vyhlášení jsou závažné organizační a technické důvody – rekonstrukce v budově I. stupně školy (Školní náměstí 1318, Lysá nad Labem) – jedná se o rozsáhlé stavební práce na úpravě hygienických zařízení v souvislosti s platností výjimky, která byla škole znovu udělena KHSSK do 31. 12. 2021.

Školní družina ve dnech ředitelského volna bude nabídnuta všem žákům I. stupně školy a realizována bude v budově II. stupně školy (Nám. B. Hrozného 12, Lysá nad Labem).

 

 

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy