Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ školního roku 2021/2022

Publikováno: 5. 2. 2021 Autor(ka): Irena Jarešová

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

informace k zápisům do 1. třídy budou průběžně zveřejňovány a aktualizovány na webu školy v sekci Rodiče  /    Zápisy do prvního ročníku ZŠ.

 

Aktuálně nyní níže uvádíme základní informace k zápisům:

 

Vážení rodiče,

níže Vás chceme informovat o zápisu dětí do 1. ročníku naší základní školy. Vzhledem k tomu, že je možné, že by mohla být v danou dobu nadále platná mimořádná a krizová opatření v ČR, uvádíme také možnou změnu v organizaci zápisu oproti standardním podmínkám - zejména pokud by byla omezena osobní přítomnost dětí a zákonných zástupců v budovách škol tak, jak tomu bylo v minulém roce, kdy se konala pouze formální část zápisu.

 

Plánovaný termín zápisu:

úterý 6. dubna 2021 od 13:00 hod do 17:00 hod

středa 7. dubna 2021 od 13:00 hod do 15:00 hod

 

Plánovaný náhradní termín zápisu:

úterý 13. dubna 2021 ve 13:00 hod

V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu zápisu, je nutné se objednat na tento náhradní termín.

 

V případě nemožnosti realizovat zápis školou standardně, budou zákonní zástupci vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručovat škole v termínu od úterý 6. 4. do pátku 9. 4. 2021 (včetně) – o způsobech doručení a o realizaci zápisu do 1. ročníku základní školy v nestandardních podmínkách budou zákonní zástupci včas informováni prostřednictvím webu základní školy.  Žádost k přijetí k základnímu vzdělávání bude ke stažení na webu školy. 

 

Pokud to epidemiologická situace umožní, bude se v úterý 23. března 202116:30 hod v ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem konat schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků s ředitelkami škol, na které budou podány bližší informace o školách a o zápisech do 1. ročníku. Schůzky se zúčastní i ředitel Praktické školy a Základní školy, příspěvková organizace Komenského 1534/16, Lysá nad Labem s informacemi o přípravné třídě.

 

V případě příznivé epidemiologické situace bude možné si školu prohlédnout v termínu Dne otevřených dveří, který je plánován na čtvrtek 25. března 2021 od 7:45 hod do 11:25 hod.

Bližší informace o škole získáte také na webových stránkách školy www.zsbhrozneho.cz 

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, žádáme vás o pravidelné sledování informací k zápisu a akcím souvisejícím se zápisem na webových stránkách školy – informace budou pravidelně aktualizovány i v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a platnými mimořádnými a krizovými opatřeními v ČR.