2.A - Projektový den 17. listopad

Publikováno: 19. 11. 2022 Autor(ka): Kateřina Špringrová

Tématu jsme se věnovali celý den. Nejprve jsme si vysvětlili, co se stalo 17. listopadu, pojem sametová revoluce a události s ní spojené. Děti si vyrobily trikolóru s rukou zdviženou do V. Dále jsme se seznámili s osobností Václava Havla a jeho nejznámějším citátem. Děti ho správně uspořádaly a potom se pustily do kresby jeho portrétu. Na závěr projektu jsme si prostřednictvím filmu Fany a pes zažili atmosféru života v totalitním státě a začátek revoluce.