3D tisk a robotika – zájmový útvar školy

Publikováno: 2. 10. 2020 Autor(ka): Vojtěch Šenkýř

Činnost kroužku bede zahájena až od 2. pololetí školního roku 2020/2021.

Vzhledem k epidemiologické situaci se předpokládá organizace kroužku po ročnících.

Kroužek bude probíhat ve středu v učebně BH302 od 14:00 do 15:30 hodin a žáci na něj budou docházet dle rozpisu, který bude temínově upřesněn. 

  přihlášení žáci 6. ročníku
  přihlášení žáci 7. ročníku
  přihlášení žáci 9. ročníku