GDPR


Informace o zpracování osobních údajů - testování na COVID-19

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk, IČ: 61632171, se sídlem Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen „Organizace“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat „subjekty údajů“ o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Organizace, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Organizace.

Informace o zpracování osobních údajů cookies

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk, IČ: 61632171, se sídlem Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen „Organizace“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat uživatele svých webových stránek (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Organizace, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Organizace.

Informační memorandum

Škola provádí dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zpracovávání osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je zpracovávání potřebné k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu. Škola má za povinnost podle zákona o zpracování osobních údajů zajistit, aby byly informace týkající se účelu zpracování, kategorií osobních údajů a subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchovávání zveřejněny/zpřístupněny, např. na internetových stránkách.