Veřejně přístupné dokumenty školy


Školní řád

Dne 29. 8. 2023 bylo v pedagogické radě projednáno doplnění aktuálně platného Školního řádu následovně: 2.2.25 Vyučující jsou oprávněni zadávat žákům domácí úkoly a vyžadovat jejich vypracování při dodržování těchto zásad: - Vyučující domácí úkoly vyhodnocuje a poskytuje žákovi zpětnou vazbu o správnosti jeho práce. - Vyhodnocení by mělo být motivující. - Není vhodné domácí úkoly známkovat. Bod 3.3.27 a část X. – název SCOLAREST se mění na PRIMIREST Úplné znění Školního řádu naleznete níže.