Aktuality školy

Informace k vydání mimořádného opatření MZd dne 22. 2. 2021

Vážení rodiče, v souvislosti s vydáním mimořádného opatření MZd (viz níže) vás žádáme o zajištění ochrany nosu a úst vašich dětí při docházení a pobytu ve škole chirurgickou rouškou, nanorouškou nebo respirátorem, které splňují požadavky uvedené níže. Bohužel nestačí, aby žáci byli vybaveni látkovou rouškou. Děkujeme vám za pochopení a spolupráci. PaedDr. Irena Jarešová, ř. š.  

Úplata za školní družinu

Vážení zákonní zástupci, pro nový školní rok 2021/2022 stanovuji úplatu za zájmové vzdělávání ve výši 500 Kč/dítě/školní rok. Vzhledem k uzavření škol z důvodu mimořádných opatření MZd v průběhu tohoto školního roku 2020/2021 a „nespotřebované“ části úplaty ve výši, která je individuální u každého dítěte zapsaného v ŠD, vyrovná škola tento rozdíl při platbě úplaty za ŠD v září 2021, kdy bude od z. z. vybírána úplata na nový školní rok 2021/2022.   PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Kalendář akcí

17. 5. 2021 – 24. 6. 2021

Od pondělí 17. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost ve škole všem žákům naší školy - tzn., že bude opětovně zahájena prezenční výuka bez rotace ve všech třídách a provoz školní družiny v běžném režimu.

17:00 – 18:30

Setkání s rodiči a dětmi budoucích prvních tříd - školní rok 2021/2022.

Organizace setkání bude upřesněna. Upřednostněno bude setkání ve venkovních prostorách u budovy I. stupně školy (Školní náměstí 1318, Lysá nad Labem).

Fotogalerie