Aktuality školy

Informace k vydání mimořádného opatření MZd dne 22. 2. 2021

Vážení rodiče, v souvislosti s vydáním mimořádného opatření MZd (viz níže) vás žádáme o zajištění ochrany nosu a úst vašich dětí při docházení a pobytu ve škole chirurgickou rouškou, nanorouškou nebo respirátorem, které splňují požadavky uvedené níže. Bohužel nestačí, aby žáci byli vybaveni látkovou rouškou. Tento požadavek na ochranu nosu a úst pro žáky naší školy je platný od 1. 3. 2021, jen v termínu 1. 3. - 7. 3. 2021 jsou jarní prázdniny a žáci nebudou docházet do školy. Děkujeme vám za pochopení a spolupráci. PaedDr. Irena Jarešová, ř. š.  

Základní informace k zápisu dětí do 1. ročníku 2021/2022

V souladu s doporučením MŠMT bude školou organizace zápisů dětí k povinné školní docházce přizpůsobena tak, aby byla respektována protiepidemická opatření a zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. V souladu s opatřením MŠMT a platnými mimořádnými protiepidemickými opatřeními proběhne v dubnu 2021 pouze formální část zápisu – tzn. zápis se bude konat bez osobní přítomnosti dětí ve škole a bude upřednostněno, pokud je to možné, podání žádosti o přijetí bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), poštou nebo osobně do poštovní schránky na budově školy. Veškeré informace k organizaci a termínům zápisu dětí do 1. ročníku budou zveřejněny na webu školy a průběžně aktualizovány - sledujte prosím web školy v sekci Rodiče - Zápisy do 1. ročníku ZŠ.

Kalendář akcí

19. 4. 2021 – 23. 4. 2021

I. stupeň - prezenční výuka tříd I.B, II.B, III.B, IV.B, V.B.

Žáci ostatních tříd školy pokračují ve vzdělávání distančním způsobem.

20. 4. 2021 17:00 – 22. 4. 2021 16:00

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se konzultace o prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021 nemohou konat ve škole, domluvte si prosím prostřednictvím KOMENS v Bakalářích/e-mailem individuální konzultaci s příslušným vyučujícím na termín v období od úterý 20. 4., 17:00 hod, do čtvrtka 22. 4., 16:00 hod; organizace a forma konzultace je v kompetenci vyučujících a zohledňuje mimořádná opatření v ČR.

26. 4. 2021 – 30. 4. 2021

I. stupeň - prezenční výuka tříd I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A.

Žáci ostatních tříd školy pokračují ve vzdělávání distančním způsobem.

 

Fotogalerie

Děkujeme našim podporovatelům a partnerům