Aktuality školy

Informace k pololetnímu hodnocení žáků

Milí žáci, vážení rodiče, dne 28. 1. 2021 se uzavírá 1. pololetí školního roku 2020/2021. Vzhledem k objektivním skutečnostem a mimořádným opatřením v ČR bude dne 28. 1. 2021 předáván přítomným žákům 1. a 2. ročníků výpis z vysvědčení. Ostatním žákům školy (3. - 9. ročníky) bude tento výpis z vysvědčení předán, až bude umožněn jejich návrat do školy. Z tohoto důvodu je pololetní hodnocení žáků zpřístupněné nejpozději dne 28. 1. 2021 elektronicky v systému Bakaláři - návod k zobrazení pololetního hodnocení naleznete zde, případně v odkazu https://www.bakalari.cz/Newsletters/2021/bakalari-pololetni-hodnoceni.pdf . Žákům, kteří se hlásí na SŠ, budou předány také přihlášky na SŠ.

Informace k Žádosti o ošetřovné při péči o dítě

Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba (! již nepotvrzuje škola). Tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část (viz níže) je předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, které byly přijaty ve školním v roce 2020/2021. Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ, kontakty naleznete v kontaktech na webu ČSSZ).  

Kalendář akcí

Organizace předání výpisu z vysvědčení žákům je přizpůsobena aktuálním mimořádným a krizovým opatřením v ČR.

Výpis z vysvědčení bude předán žákům 1. a 2. ročníku.

Žákům ostatních ročníků bude výpis z vysvědčení předán až po obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání - a to nejpozději třetí vyučovací den.

Škola se řídí opatřením obecné povahy vydané MŠMT - více zde.

Více informací naleznete také zde.

6. 2. 2021 – 13. 2. 2021

LVK je v původně plánovaném termínu 06. 02. – 13. 02. 2021 (sobota – sobota), Penzion Na Rychlově, Benecko, ZRUŠEN z důvodu mimořádných a krizových opatření v ČR.

Pokud to situace umožní, bude LVK realizován pro tyto žáky 8. ročníku v dalším školním roce 2021/2022, tzn. v 9. ročníku.

Fotogalerie

Děkujeme našim podporovatelům a partnerům