Aktuality školy

Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2020/2021 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Kalendář akcí

07:45 hod - zahájení školního roku v jednotlivých třídách školy

08:00 hod - přivítání prvňáčků v budově I. stupně školy

 

17:00

Schůzka pro zákonné zástupce žáků přihlášených do školní družiny. Koná se v budově TGM I. stupně školy (Školní náměstí 1318, Lysá nad Labem) - přízemí.

17:00

Úvodní třídní schůzky pro z. z. - podání informací k organizaci školního roku 2020/2021, o konání voleb do Školské rady, o aktualizovaných dokumentech školy Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků apod.

21. 9. – 23. 9.

21. 9. 2020 – 23. 9. 2020

Školní pobyt žáků v rámci MPP (práce se třídou), 8.C

Fotogalerie

Děkujeme našim podporovatelům a partnerům