Aktuality


Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

Milí žáci a vážení rodiče, od pondělí 17. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost ve škole všem žákům naší školy - tzn., že bude opětovně zahájena prezenční výuka bez rotace ve všech třídách a provoz školní družiny v běžném režimu. Nadále platí povinnost neinvazivního testování, a to jedenkrát týdně - pondělí (nebo vždy v první den osobní přítomnosti žáka ve škole), a povinnost nosit ochranu nosu a úst ve vnitřních prostorách školy (žáci mají chirurgickou roušku, nanoroušku nebo respirátor, zaměstnanci školy respirátor).

Kalendář akcí

17. 5. 2021 – 24. 6. 2021

Od pondělí 17. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost ve škole všem žákům naší školy - tzn., že bude opětovně zahájena prezenční výuka bez rotace ve všech třídách a provoz školní družiny v běžném režimu.