Aktuality


Informace ke školní družině od 30. 11. 2020

Provoz školní družiny je umožněn za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků, přičemž do jedné skupiny (oddělení) lze zařadit žáky jednoho ročníku – každý ročník I. stupně školy bude mít před a po výuce samostatné oddělení školní družiny. Provoz školní družiny je opět v čase 06:15 - 07:30 hod, 11:25 - 17:00 hod. Vzhledem k současné situaci je pouze změněn čas možného pobytu žáků venku: denně od 13:00 do 15:00 hod - respektujte prosím tento čas při vyzvedávání žáků ze ŠD. Informace k vyzvedávání žáků ze ŠD jsou umístěny ve vstupu do budovy prvního stupně - "tradičně" u zvonků videotelefonu.

Informace k provozu školy a školského zařízení od 30. 11. 2020

Od pondělí 30. 11. 2020 dochází k těmto změnám v organizaci činnosti školy: I. stupeň základní školy - obnovení prezenční výuky již pro všechny ročníky, tzn. do školy pravidelně dochází žáci všech tříd 1. - 5. ročníku; školní družina má zřízena samostatná oddělení pro žáky dle ročníků. II. stupeň základní školy - obnovení prezenční výuky 9. ročníku (do školy pravidelně dochází třídy IX.A, IX.B, IX.C); pro ostatní ročníky - 6., 7. a 8. ročníky - je obnovena rotační prezenční výuka, tzn. střídání skupin celých tříd po týdnech (střídání jednoho týdne prezenční výuky a jednoho týdne vzdělávání distančním způsobem) - organizace skupin tříd je následující: 1. skupina tříd, která zahájí prezenční výuku týdnem od 30. 11. do 04. 12. 2020: VI.B, VII.A, VII.C, VIII.A, VIII.C; v dalším týdnu od 07. 12. do 11. 12. 2020 se žáci této skupiny tříd vzdělávají distančním způsobem; dále se bude systém opakovat. 2. skupina tříd, která zahájí prezenční výuku týdnem od 07. 12. do 11. 12. 2020: VI.A, VI.C, VII.B, VIII.B; v týdnu od 30. 11. do 04. 12. 2020 se žáci této skupiny tříd vzdělávají distančním způsobem; dále se bude systém opakovat. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku (tedy "polovina" tříd 6., 7. a 8. ročníků), se povinně vzdělávají distančním způsobem.  

Kalendář akcí

6:15 – 17:30

Nově stanovený termín voleb do školské rady - více informací k volbám do školské rady najdete zde.

Organizace voleb:

  • volební místo: prostranství před budovou TGM I. stupně školy, Školní náměstí 1318, Lysá nad Labem
  • čas: 06:15 – 08:30 hod, 11:00 -17:30 hod
  • organizace voleb může být změněna s ohledem na platnost mimořádných a krizových opatření v ČR

22. 12. 2020 (úterý) - Projektový den „Vánoce“ v rámci jednotlivých tříd I. stupně a přítomných tříd II. stupně

23. 12. – 3. 1.

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Fotogalerie