Třídní učitel

Aktuality


Informace ke školní družině od 30. 11. 2020

Provoz školní družiny je umožněn za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků, přičemž do jedné skupiny (oddělení) lze zařadit žáky jednoho ročníku – každý ročník I. stupně školy bude mít před a po výuce samostatné oddělení školní družiny. Provoz školní družiny je opět v čase 06:15 - 07:30 hod, 11:25 - 17:00 hod. Vzhledem k současné situaci je pouze změněn čas možného pobytu žáků venku: denně od 13:00 do 15:00 hod - respektujte prosím tento čas při vyzvedávání žáků ze ŠD. Informace k vyzvedávání žáků ze ŠD jsou umístěny ve vstupu do budovy prvního stupně - "tradičně" u zvonků videotelefonu.

Informace k provozu školy a školského zařízení od 30. 11. 2020

Od pondělí 30. 11. 2020 dochází k těmto změnám v organizaci činnosti školy: I. stupeň základní školy - obnovení prezenční výuky již pro všechny ročníky, tzn. do školy pravidelně dochází žáci všech tříd 1. - 5. ročníku; školní družina má zřízena samostatná oddělení pro žáky dle ročníků. II. stupeň základní školy - obnovení prezenční výuky 9. ročníku (do školy pravidelně dochází třídy IX.A, IX.B, IX.C); pro ostatní ročníky - 6., 7. a 8. ročníky - je obnovena rotační prezenční výuka, tzn. střídání skupin celých tříd po týdnech (střídání jednoho týdne prezenční výuky a jednoho týdne vzdělávání distančním způsobem) - organizace skupin tříd je následující: 1. skupina tříd, která zahájí prezenční výuku týdnem od 30. 11. do 04. 12. 2020: VI.B, VII.A, VII.C, VIII.A, VIII.C; v dalším týdnu od 07. 12. do 11. 12. 2020 se žáci této skupiny tříd vzdělávají distančním způsobem; dále se bude systém opakovat. 2. skupina tříd, která zahájí prezenční výuku týdnem od 07. 12. do 11. 12. 2020: VI.A, VI.C, VII.B, VIII.B; v týdnu od 30. 11. do 04. 12. 2020 se žáci této skupiny tříd vzdělávají distančním způsobem; dále se bude systém opakovat. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku (tedy "polovina" tříd 6., 7. a 8. ročníků), se povinně vzdělávají distančním způsobem.  

Kalendář akcí

6:15 – 17:30

Nově stanovený termín voleb do školské rady - více informací k volbám do školské rady najdete zde.

Organizace voleb:

  • volební místo: prostranství před budovou TGM I. stupně školy, Školní náměstí 1318, Lysá nad Labem
  • čas: 06:15 – 08:30 hod, 11:00 -17:30 hod
  • organizace voleb může být změněna s ohledem na platnost mimořádných a krizových opatření v ČR

22. 12. 2020 (úterý) - Projektový den „Vánoce“ v rámci jednotlivých tříd I. stupně a přítomných tříd II. stupně

23. 12. – 3. 1.

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Fotogalerie