Aktuality


Informace ke změně v organizaci úvodních třídních schůzek

Vážení zákonní zástupci, z důvodu minimalizace rizika možného šíření nákazy se nebudou úvodní třídní schůzky konat v budově školy. Je v kompetenci každého třídního učitele, aby zvolil formu a termín pro konání těchto schůzek - vyčkejte prosím na informace od svých třídních učitelů. Děkujeme vám za pochopení situace. PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy  

Provozní pravidla pro žáky II. stupně školy po dobu přestávek

Žáci mají možnost pohybu na chodbách v době konání přestávek pouze na svém patře (7. ročník - přízemí, 8. a 9. ročníky - první patro, 6. ročník - druhé patro) - z důvodu omezení mísení žáků z různých ročníků. V určený den (pondělí - 6. ročník, úterý - 7. ročník, středa - 8. ročník, čtvrtek - 9. ročník) mají žáci možnost v případě příznivého počasí trávit velkou přestávku na školním dvoře.

Kalendář akcí

15. 9. 2020 – 30. 9. 2020

Vážení zákonní zástupci, z důvodu minimalizace rizika možného šíření nákazy se nebudou úvodní třídní schůzky konat v budově školy. Je v kompetenci každého třídního učitele, aby zvolil formu a termín pro konání těchto schůzek - vyčkejte prosím na informace od svých třídních učitelů.

Děkujeme vám za pochopení situace.

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

 

Úvodní třídní schůzky pro z. z. - podání informací k organizaci školního roku 2020/2021, o konání voleb do Školské rady, o aktualizovaných dokumentech školy Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků apod. 

Organizace konání třídních schůzek může být upřesněna/změněna dle aktuálně vzniklé situace.

 

Aktuálně naplánovaná organizace a forma úvodních třídních schůzek:

II. stupeň ZŠ:

6.A, 6.B, 6.C - 15. 9. od 16:30 hod, setkání na školní zahradě BH

7.A, 7.B - 15. 9. od 16:40 hod, setkání v parku před školou BH

7.C - E-mail, individuálně, dle tel. domluvy

8.A, 8.B, 8.C - 15. 9. od 17:30 hod, setkání na školní zahradě BH

9.A, 9.B, 9.C - E-mail, individuálně, dle tel. domluvy

 

I. stupeň ZŠ:

1.A, 1.B - E-mail, individuální tel. konzultace

2.A, 2.B - E-mail, individuální tel. konzultace

3.A, 3.B - Informace rozeslány Komens (systém Bakaláři)

4.A - 15. 9. od 17:30 hod TS prostřednictvím SKYPE

4.B - Informace rozeslány Komens (systém Bakaláři), individuální tel. konzultace; individuální schůzky

5.A, 5.B - Informace rozeslány Komens (systém Bakaláři)

Akce kroužku Šachy - informování z. z. o akci a organizaci akce zajišťuje vedoucí kroužku pan Ing. Miloš Havlena.

Škola uvolní příslušné žáky na akci na základě písemné žádosti z. z./vyplněné propustky z. z. a předané třídnímu učiteli/vyučujícímu.

Fotogalerie