Kalendář akcí

15. 9. 2020 – 30. 9. 2020

Vážení zákonní zástupci, z důvodu minimalizace rizika možného šíření nákazy se nebudou úvodní třídní schůzky konat v budově školy. Je v kompetenci každého třídního učitele, aby zvolil formu a termín pro konání těchto schůzek - vyčkejte prosím na informace od svých třídních učitelů.

Děkujeme vám za pochopení situace.

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

 

Úvodní třídní schůzky pro z. z. - podání informací k organizaci školního roku 2020/2021, o konání voleb do Školské rady, o aktualizovaných dokumentech školy Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků apod. 

Organizace konání třídních schůzek může být upřesněna/změněna dle aktuálně vzniklé situace.

 

Aktuálně naplánovaná organizace a forma úvodních třídních schůzek:

II. stupeň ZŠ:

6.A, 6.B, 6.C - 15. 9. od 16:30 hod, setkání na školní zahradě BH

7.A, 7.B - 15. 9. od 16:40 hod, setkání v parku před školou BH

7.C - E-mail, individuálně, dle tel. domluvy

8.A, 8.B, 8.C - 15. 9. od 17:30 hod, setkání na školní zahradě BH

9.A, 9.B, 9.C - E-mail, individuálně, dle tel. domluvy

 

I. stupeň ZŠ:

1.A, 1.B - E-mail, individuální tel. konzultace

2.A, 2.B - E-mail, individuální tel. konzultace

3.A, 3.B - Informace rozeslány Komens (systém Bakaláři)

4.A - 15. 9. od 17:30 hod TS prostřednictvím SKYPE

4.B - Informace rozeslány Komens (systém Bakaláři), individuální tel. konzultace; individuální schůzky

5.A, 5.B - Informace rozeslány Komens (systém Bakaláři)

Projekt s NTM „Start In“ (volba povolání), Program Stavitelství - Centrum stavitelského dědictví Plasy NTM, žáci 9. roč. + případně zájemci 8. roč. (2 autobusy – doprava zajišťována realizátorem projektu).

Akce kroužku Šachy - informování z. z. o akci a organizaci akce zajišťuje vedoucí kroužku pan Ing. Miloš Havlena.

Škola uvolní příslušné žáky na akci na základě písemné žádosti z. z./vyplněné propustky z. z. a předané třídnímu učiteli/vyučujícímu.

Fotogalerie