Aktuality


Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

Milí žáci a vážení rodiče, od pondělí 17. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost ve škole všem žákům naší školy - tzn., že bude opětovně zahájena prezenční výuka bez rotace ve všech třídách a provoz školní družiny v běžném režimu. Nadále platí povinnost neinvazivního testování, a to jedenkrát týdně - pondělí (nebo vždy v první den osobní přítomnosti žáka ve škole), a povinnost nosit ochranu nosu a úst ve vnitřních prostorách školy (žáci mají chirurgickou roušku, nanoroušku nebo respirátor, zaměstnanci školy respirátor).

Provozní pravidla pro žáky II. stupně školy po dobu přestávek

Žáci mají možnost pohybu na chodbách v době konání přestávek pouze na svém patře (7. ročník - přízemí, 8. a 9. ročníky - první patro, 6. ročník - druhé patro) - z důvodu omezení mísení žáků z různých ročníků. V určený den (pondělí - 6. ročník, úterý - 7. ročník, středa - 8. ročník, čtvrtek - 9. ročník) mají žáci možnost v případě příznivého počasí trávit velkou přestávku na školním dvoře.

Kalendář akcí

17. 5. 2021 – 24. 6. 2021

Od pondělí 17. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost ve škole všem žákům naší školy - tzn., že bude opětovně zahájena prezenční výuka bez rotace ve všech třídách a provoz školní družiny v běžném režimu.