Aktuality


Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

Milí žáci a vážení rodiče, od pondělí 17. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost ve škole všem žákům naší školy - tzn., že bude opětovně zahájena prezenční výuka bez rotace ve všech třídách a provoz školní družiny v běžném režimu. Nadále platí povinnost neinvazivního testování, a to jedenkrát týdně - pondělí (nebo vždy v první den osobní přítomnosti žáka ve škole), a povinnost nosit ochranu nosu a úst ve vnitřních prostorách školy (žáci mají chirurgickou roušku, nanoroušku nebo respirátor, zaměstnanci školy respirátor).

Úplata za školní družinu

Vážení zákonní zástupci, pro nový školní rok 2021/2022 stanovuji úplatu za zájmové vzdělávání ve výši 500 Kč/dítě/školní rok. Vzhledem k uzavření škol z důvodu mimořádných opatření MZd v průběhu tohoto školního roku 2020/2021 a „nespotřebované“ části úplaty ve výši, která je individuální u každého dítěte zapsaného v ŠD, vyrovná škola tento rozdíl při platbě úplaty za ŠD v září 2021, kdy bude od z. z. vybírána úplata na nový školní rok 2021/2022.   PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Kalendář akcí

17. 5. 2021 – 24. 6. 2021

Od pondělí 17. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost ve škole všem žákům naší školy - tzn., že bude opětovně zahájena prezenční výuka bez rotace ve všech třídách a provoz školní družiny v běžném režimu.

Fotogalerie