Aktuality školy


Informace k zájmovým útvarům pro školní rok 2020/2021

Škola vždy v září předkládá zákonným zástupcům a žákům nabídku kroužků - dle projeveného zájmu jsou poté kroužky otevírány. V letošním školním roce 2020/2021 však bude nabídka a realizace kroužků přizpůsobena současné mimořádné situaci. Pokud vůbec budou některé kroužky školou realizovány, tak nejdříve od října 2020. O situaci ohledně kroužků budete průběžně informováni.