Aktuality školy


Blahopřejeme našim šachistům

Blahopřejeme našim šachistům

Hezký den, níže uvádím odkaz na Závěrečnou zprávu ŠSČR z Mistrovství ČR dětí do 8 let v Nových Hradech.   https://www.chess.cz/zaverecna-zprava-mcr-deti-do-8-let-2021/   Na 4. místě v kategorii dívek se umístila hráčka ze ZŠ J. A. Komenského Veronika Melicharová. Na 11. místě se umístil v kategorii chlapců Tadeáš Vašina ze ZŠ J. A. Komenského a na 17. místě se umístil Jáchym Vorlík ze ZŠ T. G. Masaryka.   Miloš Havlena  

MŠMT - Režim návratu ze zahraničí - šk. rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021 (ZDE). Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také ... žáků ... ze zahraničí. ... Ochranné opatření obsahuje i další obecné povinnosti všech osob, které se navrací ze zahraničí.