Kontakty

Ředitel školy

Zástupce ředitele pro I. stupeň ZŠ

Výchovný poradce pro I. stupeň ZŠ

Výchovný poradce pro II. stupeň ZŠ

Školní speciální pedagog

Metodik primární prevence

Školní kariérový poradce

Koordinátor environmentální výchovy

Koordinátor ICT

Učitelé I. stupně ZŠ

Učitelé II. stupně ZŠ

Vedoucí asistentů pedagoga

Asistenti pedagoga

Vedoucí vychovatelů ŠD

Vychovatelé ŠD

Asistenti vychovatele

Správce ICT

Ekonomka

Sekretářka

Pokladní

Školník

Uklízečky